Home About Browse Search
Svenska


Ellingsen, Tove, 2014. Allra helst minns jag framtiden : den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
652kB

Abstract

Denna uppsats är en framtidsstudie där skillnader och olikheter mellan tre olika orter lyfts fram genom ungdomars framtidsdrömmar. Undersökningen bygger på intervjuer med elever från högstadieskolor på olika orter. Syftet är att försöka besvara fyra olika frågeställningar inom tematiseringarna genus, platsidentitet, klass och tid för att slutligen göra en jämförelse mellan orterna. Orterna, som är Uppsala, Hedemora och Bergshamra, är utvalda för att få en bra storleksfördelning från stor till liten ort. Av mitt material har jag gjort en kulturanalys för att kunna studera erfarenheter, likheter och olik-heter i ungdomarnas synsätt och värderingar. Andra viktiga teoretiska utgångspunkter för att underlätta min analys är genus och habitus samt socialt och kulturellt kapital. Att på detta sätt bedriva framtidsstudier är ett viktigt angreppssätt för att söka förstå något om dagens samhälle. Samhällsutvecklingen syns som tydligast i ungdomars värderingar, eftersom ungdomar alltid är barn av sin tid. De kommer också att bli morgondagens vuxna och deras tankar säger något om hur framtidens samhälle kommer att se ut.

,

This thesis is a study of the future where differences and similarities between three different locations will be shown through youths' visions of future. The survey is based on interviews with pupils from secondary schools in different cities. The aim is to try to answer four questions within the thematisations gender, identity by location, class and time to finally make a comparison between those cities. The cities, who are Uppsala, Hedemora and Bergshamra, are chosen to get an evenly distribution from big to a small city. Out of my material I have done a cultural analysis to investigate experiences, differences and similarities in young people’s point of view and values. Other important theoretical premises in order to facilitate my analysis are gender, habitus, social and cultural capital. This way of conducting studies of the future will be an important approach to try to understand something about today's society. Social development can be seen most clearly in young people's values, because young people are children of their time. They will also become the adults of tomorrow and their ideas tell something about our future society.

Main title:Allra helst minns jag framtiden
Subtitle:den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid
Authors:Ellingsen, Tove
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:genus, kapital, habitus, platsidentitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3628
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Agricultural economics and policies
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2014 09:38
Metadata Last Modified:28 Aug 2014 09:38

Repository Staff Only: item control page