Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Ylva, 2014. Trots många om och män : kvinnor som jagar älg. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
918kB

Abstract

Kvinnor som jagar älg är en stadigt växande grupp i Sverige. Ändå är älgjakt fortfarande en aktivitet som utövas av en övervägande majoritet män. Med utgångspunkt
i att en jämställd jägarkår är en viktig del i arbetet för en jämställd landsbygd är det relevant att undersöka hur de kvinnor som deltar i älgjakt upplever aktiviteten.

Hur är det att som kvinna delta i älgjakt och vara medlem i ett älgjaktlag? Det är den övergripande fråga som denna uppsats i ämnet landsbygdsutveckling ämnar besvara. För att uppnå detta görs en kvalitativ intervjuundersökning med fem älgjagande kvinnor i Vilhelmina kommun, Västerbotten. Intervjusvaren tolkas och analyseras med fokus på vilka normer och praktiker informanterna ger uttryck för.

Resultatet visar att kvinnorna känner sig bekväma och trygga med sitt deltagande i jakten men att de upplever vissa hinder för att utöva jakt i kombination med att
leva upp till genusnormer.

,

The number of moose hunting women in Sweden is constantly increasing. Yet, the activity is still practiced by a majority of men. With the point of departure that
equality in hunting teams is an important part of equality in the rural areas in general, it is relevant to study the experiences from women that participate in moose
hunting.

What is it like to hunt moose and be a part of a moose hunting team as a woman? That is the question that this study in rural development aims to answer. To achieve this, a qualitative interview study has been done. The participators in the study are five moose hunting women living in Vilhelmina, Västerbotten, northern Sweden. The answers from the interviews are interpreted with focus on which norms and practices the women express. The result shows that the women mainly feel satisfied and comfortable with the situation in their hunting teams. Still they
experience some difficulties in combining the hunting activity with the responding of gender norms.

Main title:Trots många om och män
Subtitle:kvinnor som jagar älg
Authors:Jonsson, Ylva
Supervisor:Bergman Lodin, Johanna and Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:genus, älgjakt, normer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 13:38
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 13:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics