Home About Browse Search
Svenska


Forsström, Elvira, 2014. Matlandet eller ”pratlandet” – mer än både mat och prat : en kulturanalys av regeringens vision om Sverige – det nya matlandet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Denna kandidatuppsats i landsbygdsutveckling handlar om regeringens vision om Sverige – det nya matlandet. Med utgångspunkt i måldokumentet På god väg. Måldokument för Matlandet mot år 2020 har en analys av textens innehåll gjorts. Syftet har varit att undersöka hur beskrivningen av Matlandet Sverige kan ses som ett uttryck för rådande diskurser och kulturella värderingar. Hur är texten ett uttryck för rådande politik? Hur kan textens innehåll sättas in i ett större sammanhang? Fokus har legat på att klargöra hur rådande diskurser i samhället påverkar hur verkligheten framställs, vilket har gjorts genom en diskursanalys. I fokus finns även en beskrivning av hur
kulturella föreställningar utgör en sorts underförstådd grund för dokumentet. Denna kompletterar diskursanalysens beskrivning av hur samhälleliga fenomen görs meningsfulla genom textens formuleringar.

Resultatet av analysen har visat på delar av en politisk diskurs som vid måldokumentets tillkomst har påverkat dess innehåll och vid läsningen även dess innebörd. I regeringens strävan att skapa en gemenskap inom visionen önskar de befästa gemensamma uppfattningar, vilket får konsekvensen att övriga uppfattningar i vissa fall
negligeras.

,

This bachelor thesis in rural development compasses the Swedish government’s vision about Sweden – the new culinary nation. Based on the document On right track. Target document for Sweden – the new culinary nation to 2020* (my transl.), an analysis of its textual content has been made. The goal has been to describe how the target document Sweden – the new culinary nation can be seen as an
expression of prevailing discourses and cultural values. How is the text an expression of prevailing politics? How can its content be put in a bigger context? Focus has been on clarifying how prevailing discourses in society affects how reality is portrayed, which has been made by a discourse analysis. A description on how cultural beliefs
constitute a sort of tacit foundation for the document has also been performed, which complements a description of how social phenomena are made meaningful by formulations in the text. The result of the analysis has shown that part of a political discourse has affected the content of the target document and, when reading also its meaning.

The government’s effort to create solidarity within the vision comes to expression when they try to cement common perceptions, which has the consequence that other perceptions may be neglected.

Main title:Matlandet eller ”pratlandet” – mer än både mat och prat
Subtitle:en kulturanalys av regeringens vision om Sverige – det nya matlandet
Authors:Forsström, Elvira
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Matlandet Sverige, smak, tolkningsföreträde, kulturellt kapital, hälsa, natur och kultur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 13:04
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 13:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics