Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Carin, 2014. Landsbygden ur ett politiskt perspektiv : en granskning av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets landsbygdspolitik. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
445kB

Abstract

Vad är landsbygd, ur ett politiskt perspektiv? Finns det ens någon landsbygdspolitik hos de olika riksdagspartierna? Landsbygden som politisk fråga hamnar många gånger i skymundan. I denna uppsats undersöks det hur de olika partierna ser på landsbygden, vad de vill satsa på samt vad de vill förändra utifrån deras politiska texter. Uppsatsen riktar in sig på tre nuvarande riksdagspartier, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.
För att besvara mitt syfte och frågeställning, så använder jag mig utav textanalys. De olika partitexterna som partierna har valt att publicera, granskas för att förstå sig på vilka väljare partierna riktar sig till och vad de vill genomföra på landsbygden. Texterna granskas utifrån de valda formuleringarna och orden. Vilka miljöer vill partierna förmedla för att fånga sina läsares intressen? Partiernas texter jämförs sedan med varandra för att se hur pass präglade respektive text är av partiets ideologi och vilka motsägelser som finns.

,

What is the rural area, from a political perspective? Are there even any rural area policies of the parties in the parliament? As a political matter the rural area often ends up overlooked. This paper studies how the different parties see the rural areas, what they want to invest in and what they want to change. The essay focuses on three current parliamentary parties, Miljöpartiet, Vänsterpartiet and Centerpartiet.
To answer my purpose and question, I use text analysis. The different texts that the parties have chosen to publish are examined to understand on what voter’s the parties are addressing and what they want to implement in the rural area. The texts are examined from the wording and words. Which environments does the parties wants convey to capture their readers' interests? The parties' texts are then compared with each other to see how characterized each text is from the ideology of the party and the contradictions that exist.

Main title:Landsbygden ur ett politiskt perspektiv
Subtitle:en granskning av Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Centerpartiets landsbygdspolitik
Authors:Svensson, Carin
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:politik, landsbygd, ideologi, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2014 07:39
Metadata Last Modified:21 Aug 2014 07:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics