Home About Browse Search
Svenska


Persson, Ola, 2013. Hållbar utveckling i Enköpings kommun : en diskursanalytisk lokalstudie. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Uppsatsens syfte är dels att studera hur uppfattningen av begreppet hållbar utveckling i Enköpings kommun påverkar det praktiska arbetet och dels huruvida definitionen av begreppet förändras beroende på vilken praktik som ska utföras i kommunen. Syftet har således varit att undersöka hur hållbar utveckling både konstitueras av och konstituerar social praktik. Den teoretiska utgångspunkten för att förstå detta sammanhang har varit den kritiska diskursanalysen.

För att bilda mig en uppfattning om hur man inom Enköpings kommun definierar och jobbar med hållbar utveckling har jag utfört kvalitativa interjuver med tre av kommunens tjänstemän. Dessa intervjuer har utgjort mitt empirska material och grunden för min analys.

I studien framkommer det att uppfattningar om hållbar utveckling både påverkar och påverkas av den praktik som bedrivs i Enköpings kommun. Dessutom har jag kunnat urskilja att den kommunalekonomiska diskursen verkar ha intagit en hegemonisk position i förhållande till diskursen om hållbar utveckling inom Enköpings kommun.

,

The aim of this paper is partly to study how the notion of sustainable development in the municipality of Enköping affects the practical work and partly whether the definition of sustainable development changes depending on what practice that is carried out in the municipality. The aim has thus been to study how sustainable development both constitutes and constitute social practice. The theoretical base to understand this link has been the critical discourse analysis.

In order to get an idea of how one within the municipality of Enköping defines and works with sustainable development I have conducted qualitative interviews with three officials from the municipality. These interviews have produced my empirical material and have been the foundation for my analysis.

In the study it emerges that notions about sustainable development both affect and affects the practice that is conducted within the municipality of Enköping. Furthermore I have been able to distinguish that the economical- municipality discourse seems to have taken a hegemonic position in relation to the discourse about sustainable development within the municipality of Enköping.

Main title:Hållbar utveckling i Enköpings kommun
Subtitle:en diskursanalytisk lokalstudie
Authors:Persson, Ola
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbar utveckling, Enköpings kommun, diskursanalys, hegemoni
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2670
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2670
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2013 14:00
Metadata Last Modified:29 Aug 2013 14:00

Repository Staff Only: item control page