Home About Browse Search
Svenska


Larson, Erik, 2012. Ett perspektiv på perspektiv på integration : asymmetrisk förståelse bland aktörer i integrationsarbetet i Ljusdal. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna uppsats handlar om integration och de olika uppfattningarna om vad integration är. Syfte med studien är att dels ta reda på hur man arbetar med integration i en glesbygdskommun. Att försöka förstå vad olika aktörer i integrationsprocessen har för perspektiv och syn på integration. Att sedan jämföra dessa med varandra.
Studien utfördes i Ljusdals kommun där Kvalitativa intervjuer utfördes med aktörer inom integrationsarbetet. Dessa aktörer är Arbetsförmedlingen, Vänskap- och integrationsföreningen samt invandrare i kommunen.
Att enbart konstatera att det finns olika perspektiv på integration skulle i min mening inte leda till någon vidare intressant diskussion.
Med hjälp av Graebers teori kring asymmetrisk perspektivförståelse kunde man finna svar till varför perspektiven på integration skiljer sig och vad det har för konsekvenser på integrationsarbetet.
I min studie kunde man se att det inom arbetsförmedlingen fanns byråkratiska strukturer som begränsade integrationsarbetet. Arbetsförmedlingen hade även en tydlig inriktning av integrationsarbetet med sysselsättning och arbetsmarknaden. Vänskap och integrationsföreningens arbete med integration handlade i stor utsträckning om den sociala biten. Mycket av deras arbete handlade om att anordna fritidsaktiviteter och att skapa sammarbeten mellan olika aktörer i kommunen.
Vid intervjuerna med invandrare i kommunen beskrev många hur alla har olika förutsättningar för att integreras beroende på vilken kulturell bakgrund man har. I studien kunde jag se att perspektiven på integration skiljde sig åt mellan olika aktörer och att olika maktstrukturer påverkar perspektivförståelsen.

,

This paper deals with integration and different perceptions of what integration is. The purpose of the study is three-fold. Firstly, to demonstrate how people work with integration in rural communities. Secondly, to account for how different actors in the integration process perceive and approach integration; and, thirdly, to provide an understanding of how the perceptions and approaches of these different actors relate to one another.
The study was conducted in Ljusdal where qualitative interviews were conducted with different players in the integration process. These players are the Employment Service, Friendship and Integration Association and immigrants in the community. To simply say that there are different perspectives on integration would in my view not lead to further interesting discussions.
Using Graebers theory of lopsided structure of imagination I could find some answers as to why the perspectives on integration differ and what its consequences are for integration work.
In my study it could be seen that the unemployment office has rigorous bureaucratic structures that limit integration. The unemployment office focuses its integration work on solving the job-situation of the immigrants. The Friendship and Integration association focuses its integration efforts on social activities, and much of its work is hence about organizing recreational activities and stimulating interaction between different actors in the community.
Many of the immigrants interviewed described how different cultural backgrounds predisposed people to develop different perspectives on integration. This study concludes however that the central difference between existing perspectives on integration lies between those of actors inside and outside the bureaucratic structures implementing integration policy, respectively, and obeys- as Graeber`s theory suggests- to the effects which bureaucratic structures have on the human ability to imagine.

Main title:Ett perspektiv på perspektiv på integration
Subtitle:asymmetrisk förståelse bland aktörer i integrationsarbetet i Ljusdal
Authors:Larson, Erik
Supervisor:Jansson, Oscar
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Integration, glesbygd, asymmetrisk perspektivförståelse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1400
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1400
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:58
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:58

Repository Staff Only: item control page