Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Liz, 2011. En arvinge - en länk i en kedja : nyckeln till gården, friheten och arbetsbördan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta är en samhällsvetenskaplig kandidatuppsats med temat ”generationsväxling i lantbruket”. Utgångspunkten är åtta intervjuer insamlade på olika gårdar runtom på fasta Åland, vilket är ett ösamhälle beläget mitt ute i Östersjön. Som komplement till intervjuerna har även deltagande observationer gjorts. Med utgångspunkt i de vardagliga liv människor lever, livsvärlden, vill jag genom denna studie förmedla en översiktlig bild av åländska arvingars livssituationer samt vad som möter dessa personer i vardagen när de bestämt sig för att ta över familjegården eller nyligen har gjort det. Med en fenomenologisk ansats blir det synligt hur meningskapande kommer i uttryck. Systemets påverkan i livsvärlden är en annan huvudsaklig infallsvinkel i analysen samt den snabba utveckling som äger rum inom lantbruket som ett resultat av den tekniska moderniseringen som kontinuerligt sker.

Den dagliga åsynen av det omfattande arbete tidigare generationer lagt ner på gårdarna är ett viktigt skäl till att arvtagarna känner en plikt att fortsätta driva gården och genom att få vara med och bruka jorden knyts man till den. Arvingarna har redan från barnsben deltagit i lantbrukets olika sysslor och på det sättet i ett tidigt skede präglas in i en kontinuitet där lantbruksintresse vaknat till liv. I och med den globala konkurrens som råder måste dagens arvtagare vara beredda att agera som driftiga företagare då det skall driva gården vidare. Investeringarna i samband med generationsskiftet är ofta stora och man får vara beredd att skuldsätta sig en hel del då gården ofta är i behov av upprustning och modernisering för att kunna drivas vidare och möta den rådande konkurrensen. Mycket av arbete på gårdarna är ensamt då maskiner ersätter den mänskliga arbetskraften. Trots att lantbrukaren är sin egen ”chef” styrs mycket av vardagen av politik och pengar, vilket är något man hela tiden är tvungen att förhålla sig till när man tagit beslutet att ta över en gård och driva den vidare likt en länk i en kedja.

,

This is a bachelor thesis dedicated to the subject of "generational change in agriculture" on the basis of eight interviews and observation. These interviews were made on various farms around the Åland Island, a community located in the middle of the Baltic Sea.
Based on the everyday lives of people, I would like, through this study, to provide an overall image of the everyday lives of young people in Åland, facing to take over their parents’ farms, and how the decision influenced their lives and thoughts.

The daily encounters in the landscape shaped of the extensive work of previous generations has done is a large part of the heirs’ sense of having an obligation to continue to operate the farm and to be with and work with the land attached to it. The devisee has from the childhood been involved in different tasks on the farm, and at an early stage their interest in agriculture in general and their own farm in particular has shown. Faced with competition from the outside world, today's heir needs to be prepared to act as successful entrepreneurs when operating the farm. Investments in the generation shift are often large since the farm usually is in need of restoration to meet the current competition. Much of the work on the farms is lonely because machines have replaced human labour. Despite the fact that the farmer is his own "boss" much of the everyday life is controlled by politics and money system, which is something the devisees constantly have to deal with when they make the decision to take over a farm and operate it further - as a link in a chain.

Main title:En arvinge - en länk i en kedja
Subtitle:nyckeln till gården, friheten och arbetsbördan
Authors:Mattsson, Liz
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter , Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:generationsväxling, lantbruk, livsvärld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-429
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-429
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural sociology and social security
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2011 10:42
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics