Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Elin, 2011. Kvaliteten hos charkprodukter efter borttagandet av namnskydd, samt införandet av EU:s köttdefinition. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
373kB

Abstract

Until the 1st of January 2003 there were thirteen processed meat products provided with name protection in Sweden. These products had to contain a certain amount of meat and/or a certain amount of fat to be allowed to carry a recognized name. Among these thirteen products, one could find, for example, meat balls (köttbullar), liver pâté (leverpastej), and Falun sausage (Falukorv). While imports of these products started to increase, the system with name protection lost its ability to guarantee a certain quality for all products sold in Sweden and the legislation was removed on December 31st 2002. At the same time, a common definition of meat was adopted in the European Union. Since the 1st of January 2003, meat, when used as an ingredient, is defined the same way in the whole Union. The new definition was quite similar to the old Swedish definition, but some changes had to be made due to this new legislation. In this report, five manufacturers of processed meat products have been interviewed in order to investigate if the former name protected products still contain the same amounts of meat and fat, even though there nowadays is no law to regulate these parameters. The same companies have answered questions concerning the new definition of meat in the European Union and how they have been influenced by this new legislation. To determine how consumers reason when deciding what type of processed meat products to buy, and how they define meat, 18 consumers have been interviewed. Most of the products that used to be name protected still contain a satisfying amount of meat. Some sausages contain more fat than was allowed when they were name protected. The definition of meat within the European Union allows a higher amount of fat in pig meat (25% before 2003, now 30%). As a consequence of this, the manufacturers can use the same amount of meat raw material, but declare a higher meat content on the package. Before the European Union’s common legislation of 2003, meat from the masticatory muscle and the diaphragm was forbidden to use in most of the name protected products. Today these muscle types are included in the European Union’s meat definition and it is hence legal to use in processed meat products.

,

Fram till den första januari 2003 fanns det tretton namnskyddade produkter i Sverige. Dessa produkter behövde innehålla en angiven mängd kött och/eller fett för att få märkas med ett visst namn. Bland dessa produkter återfanns bland annat köttbullar, leverpastej och Falukorv. När importen av charkprodukter ökade, förlorade systemet med namnskydd sin förmåga att garantera en bestämd kvalitet för alla charkprodukter som såldes i Sverige och denna lagstiftning togs bort den 31 december 2002. Vid samma tidpunkt infördes en gemensam köttdefinition inom EU. Det innebär att kött är definierat på samma sätt i hela Europeiska Unionen. Den nya definitionen var relativt lik den gamla svenska definitionen, men några ändringar behövde genomföras för att möta den nya lagstiftningen. I den här rapporten har fem svenska producenter av charkprodukter intervjuats med syftet att undersöka huruvida de tidigare namnskyddade produkterna fortfarande innehåller samma mängd kött och fett, trots att det idag inte finns någon lagstiftning som reglerar dessa parametrar. Samma företag har besvarat frågor rörande EU:s köttdefinition och hur de har påverkats av införandet av denna. För att klarlägga hur konsumenter resonerar vid inköp av charkprodukter och hur de definierar kött har intervjuer genomförts med 18 konsumenter. De flesta produkter som tidigare var namnskyddade innehåller fortfarande en tillfredsställande halt av kött. Vissa korvar innehåller idag mer fett än vad som var tillåtet under reglerna för namnskyddet. EU:s köttdefinition tillåter en högre fetthalt i griskött än den tidigare tillämpade svenska definitionen av kött. I den svenska definitionen var den maximalt tillåtna fetthalten 25%, idag är 30% fett tillåtet inom EU. Detta har fått konsekvensen att tillverkarna idag kan använda samma mängd köttråvara i en produkt, men deklarera en högre kötthalt på förpackningen. Innan införandet av EU:s köttdefinition 2003 var tuggmuskler och kött från mellangärde förbjudet att använda i de flesta namnskyddade produkter. Idag är dessa muskeltyper inkluderade i EU:s köttdefinition och är därmed tillåtna att användas fritt i charkprodukter.

Main title:Kvaliteten hos charkprodukter efter borttagandet av namnskydd, samt införandet av EU:s köttdefinition
Authors:Olsson, Elin
Supervisor:Lundström, Kerstin
Examiner:Pickova, Jana
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:316
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:namnskydd, köttdefinition, charkprodukter, kötthalt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-283
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-283
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2011 13:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics