Home About Browse Search
Svenska


Mahmood, Ghufran, 2018. Lokala livsmedelssystem : en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

Mycket av jordens naturresurser går åt till att producera våra livsmedel. För att kunna förstå och påverka våra livsmedelsval krävs kunskaper om hur de har producerats, dess ursprung och dess effekter på olika aspekter av samhället. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkat de lokala livsmedelssystemen och hur de påverkar samhället. Den är en litteraturstudie om återlokalisering av vårt livsmedelssystem. För att sätta informationen i en tydligare och större kontext är en del av uppsatsresultaten en redovisning av definitioner av lokala livsmedelssystem, dess försäljningskanaler och en redovisning av effekterna av industrialisering och globalisering av livsmedelssystemet. Resultaten visar att det finns många empiriska studier som visar på olika ekonomiska och sociala fördelar med en återlokalisering av lokala livsmedel i ett samhälle. Däremot saknas vetenskapliga bevis för att en sådan utveckling skulle innebära en positiv miljömässig påverkan. En del påstår att en sådan alternativ utveckling skulle reducera de negativa miljöeffekterna som det regerande livsmedelssystemet har resultat i, men studier är inte eniga om att dra en definitiv slutsats om detta.

,

Much of the Earth's natural resources are used for producing our food. In order to understand and influence our food choices, we require knowledge of how it is produced, its origin and its effects on different aspects of society. The purpose of this study is to investigate what affects local food systems, and how they affect society. This is a literature study on re-localization of our food system. To put the information in a clearer and larger context, some of the essay results are an account of definitions of local food systems, its retail channels and an account of the effects of industrialization and globalization on the food system. The results show that there are many empirical studies showing different economic and social benefits of relocation of local food in a society. On the other hand, there is no scientific evidence that such a development would have a positive environmental impact. It is alleged that such an alternative development would reduce the negative environmental impacts of the current food system, but studies are not unanimous in drawing a definite conclusion about this.

Main title:Lokala livsmedelssystem
Subtitle:en litteraturstudie om återlokalisering av livsmedelssystemet
Authors:Mahmood, Ghufran
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lokala livsmedel, återlokalisering, livsmedelssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9888
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9888
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2018 13:06
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics