Home About Browse Search
Svenska


Malmquist, Louise, 2018. Water productivity and water requirements in food production : examples from Ethiopia, Tanzania and Burkina Faso. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The majority of agricultural croplands globally is rainfed. This calls for agricultural practices which promote as productive use of precipitation water as possible, to maintain sufficient crop growth for food production. Global population is estimat-ed to increase to 9.3 billion by 2050 leading to a projected increase in food demand of 60 % from today. This, together with climate change which is projected to entail uneven precipitation patterns, will put further pressure on water resources and de-mands more thoughtful water management to maintain and improve yields.

Additionally, another global issue is malnutrition, a consequence of uneven food distribution, food availability and food accessibility. Nutritive deficiencies together with global population increase and changes in dietary patterns call for increased food production both in biomass yield and crop qualities considering nutrition. To meet these demands with limited water resources, food production requires systems with high water productivity (WP) to gain most quality output as possible in terms of yield, to water input. In this case the input is seen as evapotranspiration.

The aim with this study was to elucidate the concept Dietary Water Productivity (WPdiet) in Sub-Saharan Africa (SSA) for diets differentiated by income levels in Ethiopia, Tanzania, and Burkina Faso. The study included a review of WP and calculations of energy and nutritive output related to evapotranspiration in crop production and diet composition. This was put in relation to national available water resources in respective country.

This study shows:
1. A data gap of values of WP in SSA for main crops included in diets.
2. Country specific differences in water productivity of energy and nutrition out-come depending on food composition and total food consumption.
3. Insecurities in estimated supplies of national precipitation and liquid water re-sources to sustain future national food production in Ethiopia, Tanzania, and Burkina Faso.

,

Den största delen av växtproduktionen i världen får sitt vatten via nederbörd. För att upprätthålla så hög produktion som möjligt krävs det effektiva jordbruksme-toder för att ta tillvara på nederbörden i jordbrukslandskapet så den kommer till nytta i produktionen. Världens befolkning har uppskattats att öka till 9,3 miljarder till år 2050, vilket kommer att medföra en ökad efterfrågan på livsmedel, uppskat-tad till 60%. En ökad efterfrågan på livsmedel tillsammans med klimatförändring-ar, som är prognostiserade att medföra oregelbunden nederbörd, kommer att öka trycket på tillgängliga vattenresurser. Detta kräver matproduktion som hushållar med det vatten som finns tillgängligt.

Ytterligare ett globalt problem är undernäring till följd av ojämn matförsörjning och livsmedelstillgångar. Undernäring tillsammans med den globala befolknings-förhöjningen och förändringar i dietkomposition kräver ökad livsmedelsproduktion både som kvantitativ och kvalitativ skörd, vilket inkluderar nutritivt innehåll för humankonsumtion i odlade grödor. För att uppfylla dessa produktionskrav med begränsade vattenkällor krävs effektiv livsmedelsproduktion med effektivt nytt-jande av vatten för att erhålla hög vattenproduktivitet.

Studiens syfte var att koppla växtproduktion med nutrition och vattentillförsel genom att belysa vattenproduktivitet (WP) kopplat till dietkomposition i Afrika söder om Sahara (SSA) för dieter i Etiopien, Tanzania och Burkina Faso differenti-erade av inkomstnivåer. Studien har omfattat en referensgenomgång av WP och beräkningar av energi [kcal] och nutrition som utgående faktor, relaterad till evapo-transpiration i växtproduktion. Dessa beräkningar har utvärderats i relation till nationella vattentillgångar för jordbruksproduktion.

Denna studie visar:
1. Att det finns en avsaknad av värden för WP i SSA för huvudsakliga grödor som ingår i dieter i Etiopien, Tanzania och Burkina Faso.
2. Landspecifika skillnader i vattenproduktivitet med avseende på nutrition bero-ende på dietkomposition och totalt intag av livsmedel.
3 Osäkerheter i uppskattade tillgångar av nationell nederbörd och fria vattenre-surser för att upprätthålla framtida nationell livsmedelsproduktion i Etiopien, Tanzania och Burkina Faso.

Main title:Water productivity and water requirements in food production
Subtitle:examples from Ethiopia, Tanzania and Burkina Faso
Authors:Malmquist, Louise
Supervisor:Barron, Jennie
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2018:10
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:evapotranspiration, nutrition, water management, water scarcity, yield gap, water use efficiency, Sub-Saharan Africa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Soil science and management
Food composition
Language:English
Additional Information:Errata har infogats, efter titelsidan, i befintlig PDF 2020-01-23
Deposited On:10 Jul 2018 12:42
Metadata Last Modified:23 Jan 2020 11:30

Repository Staff Only: item control page