Home About Browse Search
Svenska


Hedman, Yvonne, 2005. Studies of root formation of micropropagated shoots in vitro and cuttings from light treated mother plants ex vitro. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The ornamental plant Aristolochia manshuriensis is difficult to propagate by cuttings and therefore a propagation method in vitro has been developed. However the published method has several limitations due to unpredictable and low rooting percentage as well as low survival rate.
In this study several factors were investigated in order to improve rooting in vitro and survival ex vitro. To improve rooting the amount of cytokinin was reduced before rooting. Different types and levels of auxins and the use of riboflavin together with indole-acetic acid (IAA) were tested. In order to change the ratio between carbon and nitrogen, different concentrations of macro nutrients were used. Glutamine as the only nitrogen source was tested as well as different types of iron source. Addition of activated charcoal to the hormone free medium in combination with long or short exposure to auxin were used to improve both rooting and survival.
In order to improve rooting of cuttings ex vitro, the mother plants were grown under different light regimes (20 and 200µmol m-2 s-1) and cuttings were treated with different type and concentrations of auxin with and without glucose.
The rooting process for the cuttings taken ex vitro was very slow and good rooting was in some cases not obtained until after 34 weeks. After 9 weeks the highest rooting frequency was only 40%. The cuttings have a tendency to stay green during long time, even without callus or root formation. In some cases the shoot produced new leaves without any production of roots.
Mother plants grown at 20 µmol m-2 s-1 were more vigorous and the cuttings from them had better rooting percent than from those grown under 200µmol m-2 s-1. The best rooting was 70% for cuttings treated with IAA at 500 mg/l after 34 weeks. In general the treatments with auxins and sugar gave the lowest rooting capacity.
Rooting in vitro of microshoots resulted in more rapid rooting. After 3 weeks, on medium containing 1/3 of macro nutrients and IAA at 20 mg/l, 52% rooting was obtained. However these plantlets were not transferred to ex vitro.
The most rapid in vitro rooting was obtained after 2 weeks using dipping in IBA solution at 250 mg/l for 30 minutes and then transferred to hormone free medium containing 10g/l activated charcoal resulting in 24% rooting. After planting in soil, 60% rooting was recorded after 13 weeks.
Several months after the in vitro rooting experiments had been planted ex vitro there were explants thought to be dead but when examining them thoroughly callus was found growing from the root lump or new leaves and roots under the surface. Treatments resulting in high callus formation had lower rooting than treatments with less callus formation.

,

Prydnadsväxten Aristolochia manshuriensis är svår att sticklingsföröka och därför har en in
vitro förökningsmetod utvecklats. Denna publicerade metod har emellertid många begränsningar
beroende av låg och ojämn rotbildning såväl som låg överlevnad.
I denna studie har flera faktorer undersökts för att förbättra rotning in vitro och överlevnad ex
vitro. För att förbättra rotningen reducerades cytokininhalten före rotinduceringen. Olika typer
och koncentrationer av auxin testades och även användning av riboflavin tillsammans med
indolättiksyra (IAA). För att ändra kol och kvävekvoten, användes olika koncentrationer av
makronäringsämnen. Glutamin tillfördes som enda kvävekälla och olika järnkällor utvärderades.
Tillsats av aktivt kol i det hormonfria mediet i kombination med lång eller kort exponering
av auxin testades för att förbättra både rotning och överlevnad.
För att förbättra rotning hos sticklingar tagna ex vitro, odlades moderplantor under olika ljusintensiteter
(20 och 200µmol m-2
s
-1) och dess sticklingar behandlades med olika slags auxin i
olika koncentrationer med och utan tillsats av glukos.
Rotningsprocessen för sticklingar tagna ex vitro var långsam och god rotning uppnåddes i
vissa fall inte förrän efter 34 veckor. Efter 9 veckor var den bäst uppnådda rotningen endast
40%. Sticklingarna hade en tendens att förbli gröna under lång tid, även utan kallusbildning
eller rotbildning. I vissa fall kunde skotten bilda nya blad utan att ha bildat rötter.
Moderplantor odlade i 20 µmol m-2
s
-1 var vid bättre vigör och sticklingarna från dessa moderplantor
gav bättre rotningsprocent än från dem som odlades i 200µmol m-2
s
-1. Den bästa
rotningen var 70% för sticklingar behandlade med IAA 500 mg/l efter 34 veckor. Generellt
sett hade sticklingar behandlade med auxin och socker sämst rotningskapacitet.
In vitro-rotning av mikroskott resulterade i snabbare rotning. Efter 3 veckor, på medium innehållande
1/3 makronäringsämnen och IAA 20 mg/l, uppnåddes 52% rotning. Dessa explantat
överfördes inte ex vitro.
Den snabbaste in vitro rotningen uppnåddes efter 2 veckor med doppning i 250 mg/l IBA lösning
i 30 minuter och sedan överförda till hormonfritt medium innehållande 10g/l aktivt kol
vilket resulterade i 24% rotning. Efter plantering i jord, noterades 60% rotning efter 13 veckor.

Flera månader efter rotningsförsöken in vitro planterats ut ex vitro fanns det explantat som
verkade döda men som vid närmare undersökning visade sig ha kallus växandes vid rotklumpen
eller nya blad och rötter under jorden. De behandlingar som gav mycket kallusbildning
hade sämre rotning än behandlingar med mindre kallusbildning.

Main title:Studies of root formation of micropropagated shoots in vitro and cuttings from light treated mother plants ex vitro
Authors:Hedman, Yvonne
Supervisor:Welander, Margareta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom Hortonomprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:20
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:Aristolochia manshuriensis, micropropagating, rooting, etiolation, callus formation, auxins, activated charcoal, riboflavin, dipping solution
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8907
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous plant disorders
Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Language:English
Deposited On:17 Nov 2017 09:23
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 11:36

Repository Staff Only: item control page