Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 82.

A

Ahlander, Susanne, 2007. Are trees on islands more exposed to lightning-strokes than trees at mainland?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Alstad, Vibeke, 2002. Södras gröna skogsbruksplaner ur ett landskapsperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Jonas, 2007. Överlevnad och tillväxt för nyplantersade barrots- och täckrotsplantor : en studie av 42 bestånd i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Malin, 2002. Naturhänsyn på certifierade privata skogsfastigheter : en jämförelse i praktiken mellan FSC och PEFC i Sydsverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Andersson, Patrik, 2007. Production in a fertilization experiment with Eucalyptus urophylla in Guangxi, southern China. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

B

Backman, Hanna, 2004. Mortalitet och skottskjutningsförmåga hos ek (Quercus robur) efter brand. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Birkedahl, Maria, 2004. Immediate Response to Artificial Burning and Cutting in Young Trees of Beech (Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus robur L.) : survival, resprouting ability and tree vigour. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bis, Aleksandra, 2009. Economic analysis of coniferous silviculture in Poland : profitability comparison between Poland and Lithuania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Björnehall, Joakim, 2008. Rötskador i helikoptertoppade granar invid kraftledningsgator i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Blomgren, Samuel, 2006. Stormskador i stickvägsgallrade bestånd i sydvästra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Blomquist, Anders, 2006. Uppföljning av plantering på nedlagd åkermark i Skåne 1991-1996. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bobik, Michal, 2008. Damages to residual stand in commercial thinnings. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bush, Terrence, 2005. Biodiversity and sectoral responsibility in Swedish forestry policy 1988-1993 : "Mellan samhället och den enskilde". UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

C

Carlsson, Henrik, 2003. Granproduktion på tallmarker! : är produktionen hållbar?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Carlsson, Torbjörn, 2007. Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Chapinski, Patryk, 2008. Comparison of mire characteristic for the south-eastern Sweden and the north-western Poland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Churski, Marcin, 2006. Age structure and diameter distribution in a southern Swedish beech dominated landscape. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

D

Dahl, Fredrik, 2008. Potential för energiklippdrivare i Skåne : markägarintresse, råvarutillgång & ekonomi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

E

Ek, Jonas, 2005. Certifiering och Gröna skogsbruksplaner idag och i framtiden : en enkätstudie av privata skogsägare på Södra Skogsägarna och deras attityd till skogscertifiering och Gröna skogsbruksplaner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ezebilo, Eugene Ejike, 2004. Threats to sustainable forestry development in Oyo State, Nigeria. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ezebilo, Eugene Ejike, 2006. Willingness to pay for biological diversity conservation in Simbu Province, Papua New Guinea. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

F

Fransson, Annelie, 2008. Vindskador vid stickväg i 1:a och 2:a gallring i Boxholm, Östergötland : i stormen Pers fotspår. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Fröberg, Carl Peter, 2005. Röjningsbenägenheten bland privata skogsägare : en enkätundersökning bland medlemmar i SÖDRA. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

G

Gabrielsson, Maria, 2002. Kontakt- och informationssätt : en intervjuundersökning över enskilda skogsägares syn på kontakt- och informationssätt från skogliga organisationer och tjänstemän samt en jämförelse med skogsinspektorer på Södra. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Genfors, Peter, 2008. Fertilization and agroforestry in Eucalyptplantations in Guanxi southern China. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gustafsson, Gustaf, 2009. Forestry and climate change mitigation : climate change mitigation potential for different rotation lengths in Norway spruce forests, Götaland, Sweden with a short and a long term perspective. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gustafsson, Linda, 2000. En skogshistorisk jämförelse mellan två närbelägna landskap med olika mångfald i östra Småland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

H

Hansson, Martin, 2003. Timmersorteringens inverkan på sågverksekonomin. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hansson, Olof, 2002. Fortsatt gran eller självföryngrad björk efter stormfällning? : en ekonomisk analys. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Haraldsson, Martin, 2005. Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hedwall, Per-Ola, 2004. Attitudes towards protection of biodiversity in forests : a case study of forest owners in Skåne, Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hiler, Grzegorz, 2004. Comparative analysis of wood market between the Baltic countries, Sweden, Poland, Germany, Finland and Denmark. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Holmström, Emma, 2006. Bokhögstubbar i Klåveröds strövområde : utbredning, egenskaper och betydelse för rödlistade vedlevande skalbaggar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Holst, Christian, 2008. Jätteträd : inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hultberg, Tove, 2008. Forest continuity and human impact : vegetation history of Torup forest, southwestern Scania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Höglund, Kerstin, 2007. Föryngring i stormfälld rekreationsskog : en jämförelse mellan föryngring i produktions-, rekreation/produktion och rekreationsskog.. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

J

Jacobsson, Desirée, 2002. Mortalitet av bok i Biskopstorp och Frodeparken naturreservat, Halland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jansson, Lisa, 2007. Anpassad skötsel : exempel på hyggesfritt skogsbruk i Mellannorrland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jansson, Mats, 2005. Modell för ett integrerat skärgårdsskogsbruk : en fallstudie på Kallsö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jasinevicius, Gediminas, 2008. Economic analysis of normative versus practical manegement of coniferous stands in Lithuania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Johansson, Desiree and Hasselberg, Åsa, 2003. Rekreationsanpassad skötselplan för Skedalaskogen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Johansson, Johan, 2007. Föryngringsplan för en svårt stormskadad fastighet i Kronobergs län. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Johansson, Tobias, 2008. Trädslagsjämförelser på Omberg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jonsson, Viktor, 2008. Skogsbrukets erfarenheter av Poppel Populus sp. i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

L

Larsson, Karl, 2003. Körskador i gallring : en studie av 21 drabbade objekt i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lepeshkin, Evgeny, 2008. Estimation of recreational potential of urban forests. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Linkevicius, Edgaras, 2007. Policy drivers behind the forest utilisation in Poland, Lithuania and Latvia. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

M

Magnusson, Per Olof, 2004. Utveckling av gran, Douglasgran, bok och tall under skärm av hybridlärk. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

N

Nguyen Nghia, Lan, 2008. Comparative analysis of sustainability policies regarding forestry in selected multinational home improvement and wood furniture companies. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Norman, Johan and Oscarsson, Andreas, 2002. Terminal chipping of beech pulpwood : a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thüringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

O

Orsander, Magnus, 2003. Skogsskötsel för att minimera stormfällning över järnväg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

P

Persson, Magnus, 2007. Skötsel av ekholmar och eftersatta ekbestånd på låga boniteter : en fallstudie. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petereit, Annekatrin, 2008. Sustainability reporting of the forest and paper sector : recommendations for improvements of corporate responsibility reports of forest and paper companies based on quality assessments. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petersson, Mikaela, 2004. Skiljer sig riskuppfattning och riskhantering mellan kvinnliga och manliga privata skogsägare? : en enkätundersökning bland privata skogsägare i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petrylaitė, Eglė, 2004. Presence of Heterobasidion annosum and the need for stump treatment in monocultures of Scots pine in southern Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Polupan, Pavlo, 2009. Influence of the legal regulation concerning reforestation on the reforestation success : a case-study of Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden and Ukraine. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Protchenko, Alexander, 2007. Comparative analysis of strategic forest management planning of North-Western Russia and Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

R

Romaniuk, Bozena, 2008. Costs and benefits of forest management certifikation for Polish State Forests under Forest Stewardship Council scheme. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Rosenqvist, Johan, 2003. Hägn i skogsbruket. UNSPECIFIED, Alanrp. Alanrp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Roswall, Joakim, 2006. Datering av röta i hålekar. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

S

Samuelsson, Fredrik, 2006. The potential for quality production in birch stands in north-eastern China using different precommercial thinning strategies. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Seedre, Meelis, 2005. Saproxylic beetles in artificially created high stumps of spruce and birch three years after cutting. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Severinsson, Thomas, 2003. Höggallring i praktiskt skogsbruk : beskrivning av en gallringsmodell för granskog som tillämpas på Trolleholms Gods. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sidorov, Evgeny, 2005. Efficacy of different concentrations of Rotstop® and RotstopS and imperfect cover of RotstopS against Heterobasidion spp. infections on Norway spruce stumps. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sjölin, Olle, 2009. Analys av individinriktad ekskogsskötsel i Blekinge : en metod för tillämpning i ett kontinuitetsskogsbruk?. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Skov, Mads Chrisrian Roiy, 2006. Risk communication in forestry consulting : a survey among foresty professionals. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Skreta, Magdalena, 2006. Applying Swedish programmes projecting forest development to Polish forestry conditions : a study made on data from Gostynin forest district in Poland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Standio, Bartosz, 2006. Analysis of kNN dataset according to its use in wind throw risk simulation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Steffen, Helena, 2008. Älgens barkgnag på granstammar : omfattning med avseende på geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sydow, Nils von, 2008. Alnarps rehabiliteringsskog : ett gestalningsförslag. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

T

Taubert, Jasmin, 2008. Temperature requirement for germination of conidiospores and growth of mycelia of Heterobasidion annosum s.s. and Heterobasidion parviporum. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Tengberg, Fredrik, 2005. En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Thorn-Andersen, Ylva, 2006. Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Thuresson, Erik, 2008. Ekonomiska konsekvenser för skogsbruket vid avsättning av mark för viltvårds- och jaktändamål : en fallstudie på Svenska Jägareförbundets fastighet Öster Malma. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Trishkin, Maxim, 2008. The importance of and potential for stump treatment in Russian Karelia. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Turesson, Elias, 2006. Viltets inverkan på vegetationsutvecklingen i en sydsvensk skogsföryngring. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

V

Ventorp, David, 2007. A high resolution analysis of macroscopic charcoal deposited in peat. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

W

Winqvist, Annika, 2005. Granföryngring på tallmark, hur ofta förekommer det?. UNSPECIFIED, Alanarp. Alanarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Witkowska, Izabela, 2008. Spruce quality in mixed stands. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Wåhlin, Per, 2006. Vindfällning i naturliga och skapade bryn och kanter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Z

Zethraeus, Fredrik, 2007. Inventering av röjningsobjekt från helikopter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Zetterberg, Jonas, 2007. Stormskador i lärk och gran : en jämförelse efter stormen Gudrun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

This list was generated on Sat Jul 21 01:03:49 2018 CEST.