Home About Browse Search
Svenska


Arnesson Ceder, Lina and Sunnälv Persson, Louise, 2016. Brandregimen i Västerbottens län : vilda bränder och skötselbränder mellan år 1996-2014. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Effektivare brandbekämpning sedan drygt 100 år har bidragit till att brandfrekvensen i landskapet minskat och har lett till habitatförluster för brandgynnade arter och förlust av naturlig skogsdynamik. För att efterlikna en naturlig brandregim går man idag in och skötselbränner.
Detta arbete baseras på en branddatabas insamlad av Länsstyrelsen i Västerbottens län mellan 1990-2014, innehållandes vild-, hygges- och naturvårdsbränder.
Total areal bränd mark är 8 643 hektar vilket motsvarar 0,0029 % av skogsmarken i Västerbotten, det motsvarar årligen att 0,00015 % av ytan bränns. Sedan år 2002 sker en gradvis minskning i arealen som bränns och hyggesbränning är delvis ersatt av naturvårdsbränning vilket premieras av FSC. Det är en stor årlig variation både vad gäller areal bränd mark samt antal bränder vilket till stor del förklaras av en variation i antal dagar med bra bränningsväder.
Det finns en liten variation i hur mycket varje bolag procentuellt bränner av dess totala innehav i Västerbotten. Oproportionerligt stor andel av bränderna finns på 200-400 meter över havet. Majoriteten av utförda bränder ligger där bolagsmark finns. Antal bränder per år korrelerar starkt med gynnsamma brandår. Dåliga brandår leder till att få planerade bränder kan utföras.

,

More efficient fire fighting for over 100 years has led to the fire frequency in the landscape has declined. Reduced fire in the landscape has led to habitat loss for species favored by fire and a lack of dynamic conditions in vegetation composition. To mimic the natural fire regime, we have to use suppression burning.
This thesis is based on a fire database collected by Länsstyrelsen in Västerbotten County from 1990-2014, consisting of the wildfires as well as suppressed fires.
Total area burned land is 8 643 hectares which is equal to 0.0029 % of the forest land in Västerbotten County, that means that annually is 0.00015 % of the area burned. Since 2002, it has been a gradual reduction of the burned area and prescribed burning is partially replaced by nature conservation fires which are rewarded by the FSC. There is a large annual variation in terms of both areas burned and number of fires, which is mostly being explained by a variation in the number of days with good conditions for prescribed burnings to be executed.
There is a slight variation in how much each company in percentage burns of its total holdings in Västerbotten. The majority of fires are performed and located where the company’s owns forest, 200-400 meters above sea level. Number of fires burned per year correlates strongly with favorable years for fire. Bad fire years result in that few planned fires can be performed.

Main title:Brandregimen i Västerbottens län
Subtitle:vilda bränder och skötselbränder mellan år 1996-2014
Authors:Arnesson Ceder, Lina and Sunnälv Persson, Louise
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:3
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:brandekologi, naturvårdsbränning, hyggesbränning, Västerbottens Län, FSC, brandhistorik, naturvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2017 14:56
Metadata Last Modified:30 Jan 2017 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics