Home About Browse Search
Svenska


Claesson, Camilla, 2016. Swedish native mountain cattle and their milk proteins : conventional compared to pasture operated farming for indoor and outdoor period. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
527kB

Abstract

Swedish native mountain cattle are a small breed from northern part of Sweden. They have existed as a breed since before the 1900-century. 1896 it was decided that one feature should be selected: hornless and white with black or brown features. The breed represents 0.3 % of dairy cows in Sweden and they are threatened by extinction. They have a small milk yield compared to other modern cows, but their milk proteins are of big interest.
The purpose of this bachelor study was to analyze the milk proteins from Swedish mountain cattle with emphases on outdoor and indoor period from samples from two different farms. The pasture operated farm had 6 cows and the conventional farm had 11 cows participating in the study.
The method was based on capillary electrophoresis (CE) and a percentage of different proteins in the milk samples was given.
The pasture operated farmed cow’s milk had a 1.65-1.99 % unit higher total whey protein content. For total whey protein the difference between indoor and outdoor period was very similar for both farms cow’s milk. The conventional farmed cow’s milk decreased 3.39 % units from outdoor to indoor period for total casein proteins compared to pasture operated farmed cow’s milk with 0.30 % units. Pasture operated farmed cows milk had a 0.23-0.51 % units higher β-CN B and 5.54-10 % units higher β-CN A2, but 3.68-4.41 % units lower β-CN A1 than conventional farmed cows milk. The β-CN B was decreasing 0.16-0.44 % units and β-CN A2 is decreasing 0.87-3.59 % units and β-CN A1 was increasing 0.23-0.96 % units when indoor period was compared to outdoor period. Pasture operated farmed cow’s milk had 1 % units higher β-CN B than conventional farmed cow’s milk and 2 % unit higher percentage than the control milk.
These differences could have many reasons. It does not seem likely that the differences were due to their feed intake. The cow’s milk protein profile has a natural variation during the lactation months. The farms could have different genetic possibilities, since they could come from different blood lines.

,

Fjällkon är en liten ras från norra Sverige som har funnits som ras sedan 1800-talet. 1896 beslutades att fjällkon skulle ha ett utseende: ”den vita kostymen”. Det innebar att de skulle vara kulliga och vita med svarta eller bruna tecken. Rasen representerar 0.3% av mjölkkorna i Sverige och är utrotningshotad. De mjölkar ganska lite i jämförelse med andra raser, men deras mjölkproteiner är av stort intresse.
Syftet med arbetet var att analysera mjölkproteinerna från fjällkor med focus på inne och ute period från samlade mjölkprover från två gårdar. Fäboddrift gården hade 6 kor och den konventionella gården hade 11 kor med i studien.
Metoden som användes är baserad på kapillär elektrofores (CE) och ett procenttal av olika proteiner gavs från mjölk provet.
Fäboddrift gårdens kors mjölk hade 1,65–1,99 % enheter högre total vassle protein. For total vassle protein var skillnaden mellan inne och uteperiod väldigt lik för båda gårdar. Den konventionella gårdens komjölk sjönk med 3,39 % enheter från ute period till inne period för totalt kasein och fäboddrift gårdens komjölk med bara 0,30 % enheter. För β-kasein B hade fäboddrift gårdens komjölk högre värden med 0,23-0,51 % enheter och för β-kasein A2 högre med 5,54–10 % enheter än konventionella gårdens komjölk. Konventionella gårdens komjölk hade 3,68–4,41 % enheter högre β-kasein A1 än fäboddrift gårdens komjölk. β-kasein B minskade med 0,16-0,44 % enheter, β-kasein A2 minskade med 0,87-3,59 % enheter och β-kasein A1 ökade med 0,23-0,96 % enheter från ute period till inne period. Fäboddrift hade 1 % enhet högre β-kasein B än konventionella gårdens komjölk som i sin tur har 1 % enhet högre än kontrollen.
Skillnaderna som sågs mellan gårdarna kan ha olika anledningar. Det är inte troligt att skillnaderna berodde på olika foderintag. Kornas protein profil varierar naturligt med laktations månader. Gårdarna kan ha olika genetiska förutsättningar, då korna kan härstamma från olika avels linjer.

Main title:Swedish native mountain cattle and their milk proteins
Subtitle:conventional compared to pasture operated farming for indoor and outdoor period
Authors:Claesson, Camilla
Supervisor:Johansson, Monika
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:451
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:whey, casein, bovine, capillary electrophoresis, cow
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6103
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food composition
Language:English
Deposited On:01 Dec 2016 13:14
Metadata Last Modified:01 Dec 2016 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics