Home About Browse Search
Svenska


Hålldin, Elin, 2016. Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
237kB

Abstract

Lignans are biologically active diphenolic plant compounds with potential health affecting properties. Some epidemiological studies have demonstrated that a high lignan intake is associated with risk reduction of several chronic diseases such as breast, prostate and colorectal cancer as well as cardiovascular disease. The main sources of lignans are oil seeds (such as flaxseed and sesame seed), whole grains, legumes, vegetables, fruits, berries and some beverages such as coffee, tea and wine. The mammalian lignan enterolactone (ENL) is produced by the intestinal microflora in the upper part of the colon from dietary precursors, and are thereafter absorbed into the circulation. A wide range of plasma ENL concentrations have been observed in human experimental end epidemiological studies, and several factors related to diet and health has been associated with plasma ENL. The aim of this literature review was to identify and evaluate the relative contribution of factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration based on literature extracte according to certain criteria defined by a working group in an ongoing COST-action initiative, the POSITIVe. The total number of human studies fulfilling the search criteria was 96. The main determinants of plasma ENL include lignan intake, intake of lignan-rich foods, composition and activity of intestinal microflora, antimicrobial use, nutrient intake BMI, smoking, sex and age. Composition and activity of the intestinal microbiota seem to be the most critical factor governing interpersonal variability in plasma ENL concentration. Intake of lignan-rich foods, constipation and lifestyle factors such as smoking and BMI explain only a small part of the variation, whereas antimicrobials have a more pronounced effect on plasma ENL. The impact of sociodemographic factors such as age, gender, education level and race/ethnicity may only be confounding factors associated with dietary patterns rather than independent determinants of plasma ENL concentration. The findings of this literature review complement those of earlier studies, and should be taken into account when considering interpersonal variability of lignans in humans.

,

Lignaner är en grupp biologiskt aktiva föreningar i växter med potentiella hälso-effekter. Vissa epidemiologiska studier har visat att ett högt lignanintag minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer såsom bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. Lignaner finns främst i oljeväxter (såsom linfrö och sesamfrö), fullkornsprodukter, baljväxter, grönsaker, frukt, bär och vissa drycker såsom kaffe, te och vin. Enterolakton (ENL) är en typ av lignan som bildas av tarmfloran av vissa dietära prekursorer innan de absorberas till blo-det. En stor variation av plasmakoncentrationer av ENL har uppmätts i experimen-tella och epidemiologiska studier och ett flertal faktorer relaterade till kost och hälsa har associerats till denna variation. Syftet med denna litteraturstudie var att analysera faktorer som förklarar interindividuell variation i plasmaenterolakton baserat på vetenskapliga artiklar extraherade inom ett projekt i COST-nätverket POSITIVe. Totalt uppfyllde 96 humanstudier de definierade sökkriterierna. De främsta faktorerna som påverkar plasmakoncentrationen av ENL är lignanintag, intag av lignan-rika livsmedel, aktivitet och sammansättning av tarmfloran, antibiotikaanvändning, näringsintag, body mass index (BMI), rökning, kön och ålder. Tarmflorans sammansättning och dess aktivitet har visat sig vara den mest kritiska faktorn som påverkar interindividuell variation i plasmaenterolakton. Intag av lignan-rika livsmedel, förstoppning och livsstilsfaktorer såsom rökning och BMI förklarar endast en liten del av den observerade interindividuella variationen, varav antibiotikaanvändning har en mer betydande effekt. Sociodemografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildningsnivå och ras/etnicitet verkar dock endast vara förväxlingsfaktorer (confounders) som speglar en individs kostvanor snarare än är oberoende faktorer som påverkar plasmakoncentrationen av ENL. Resultatet av denna litteraturstudie kompletterar tidigare studier och bör beaktas vid undersökning av lignaners variation i människan.

Main title:Factors influencing interpersonal variability in plasma enterolactone concentration
Authors:Hålldin, Elin
Supervisor:Landberg, Rikard
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:446
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:enterolactone, lignans, interpersonal variability, intestinal microflora, phytoestrogens, plasma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:14 Oct 2016 12:40
Metadata Last Modified:14 Oct 2016 12:40

Repository Staff Only: item control page