Home About Browse Search
Svenska


Rogö, Lovisa, 2016. Tidernas möjlighet? : om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
371kB

Abstract

Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Många utav dessa blir anvisade till mindre orter ute i landsbygdskommunerna. Mycket av ansvaret för integrationen och integrationsfrämjande åtgärder görs i civilsamhället som har fått intensifiera och behovsanpassa sina verksamheter till den situation som många kommuner idag står inför. Tendensen är att civilsamhället får en allt större roll som serviceproducent för välfärdstjänster samt integration. Att på detta sätt fördela ut ansvaret för samhällstjänster på flera instanser än den offentliga är exempel på det fenomen som kallas för governance. Det är denna ökande trend – och det samspel som allt oftare sker mellan kommun och civilsamhälle – inom flyktingfrågan som detta examensarbete behandlar.
Uppsatsen behandlar organiseringen av integration i två landsbygdskommuner, Sävsjö och Vaggeryd i södra delarna av Jönköpings län. Dels presenteras den kommunala organiseringen samt de insatser som görs utav civil-samhället; dels de olika aktörernas upplevelse av civilsamhällets roll i integrationsfrågan samt samverkansinitiativ som tagits i båda kommuner. Invandringen ses av de båda kommunerna som en möjlighet och det visar sig att civilsamhället upplevs som alltmer betydelsefull och får en viktig roll i kommunernas integrationsarbete. Civilsamhället tillhandahåller viktiga mötesplatser, som kan ge en ingång till gemenskap, språk och deltagande i samhället, vilket anses vara viktiga steg för en bra integration. Civilsamhällets verksamheter bygger på volontärarbete. Intervjuerna visar att, för att det stora mottagandet ska bli ”tidernas möjlighet” måste frågan hanteras rätt och civilsamhället behöver stödjas på olika sätt, exempelvis genom att utveckla och initiera samverkansnätverk. I studien framkommer också att de olika sektorernas ansvar och perspektiv bäst tas tillvara genom ökad samverkan.

,

Sweden has during the past couple of years received a lot of refugees, and many of them have been placed in smaller villages in the rural areas. A major part of the integration responsibility lies on civil society, which, as a consequence of the increased immigration, has intensified provision of integration measures. The study shows tendencies that the civil society takes a much higher responsibility in welfare and integration today than before, and this trend keeps on escalating. Distributing responsibility on several actors in society like this is an example of the phenomenon called governance. It is about this increasing trend – and the more common coordination between public authorities and civil society – that this thesis deals with.
The thesis discusses the organisation of integration in two rural municipalities, Sävsjö and Vaggeryd in Jönköping County, in southern Sweden. It deals with the organisation of both the public authorities’ and civil society’s work with integration, how civil society’s role is perceived and if there is any cooperation between them. The immigration is seen as a possibility for both municipalities, and the role of civil society seems to be an important part in the integration process. Civil society is providing important meeting places, which are believed to provide a newcomer with connections, language and participation in society. All those are seen as important tools for a good integration. Most of the work done in civil society is built on voluntary work and in order to handle the high pressure, the civil society needs support. For the immigration to be the ”ultimate possibility” for the municipalities, it has to be dealt with in the right way. Cooperation initiatives needs to be further developed and new initiatives should be encouraged. The different sectors, the public and the civil, have different responsibilities and perspectives, which is why the best effect probably is achieved when there is collaboration between them.

Main title:Tidernas möjlighet?
Subtitle:om organisering av integrationsarbetet i Sävsjö och Vaggeryds kommun
Authors:Rogö, Lovisa
Supervisor:Westholm, Erik
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:integration, civilsamhälle, governance, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5824
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2016 13:03
Metadata Last Modified:15 Sep 2016 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics