Home About Browse Search
Svenska


Schmidt, Matilda, 2016. Arbete eller kall? : en studie kring hur landsbygdsutvecklare arbetar med landsbygdsutveckling. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
209kB

Abstract

Denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning av yrkesrollen som landsbygdsutvecklare utformas inom olika organisationer. Syftet var i första hand att ta reda på hur respektive landsbygdsutvecklare utövade sina tjänster, vilka skillnader och likheter som fanns i yrkesrollen. Jag intervjuade tre personer i tre olika organisationer: Hushållningssällskapet, Falu kommun och Leader Sörmlandskusten. Att studera informanterna på nära håll gav mig kunskap om hur informanternas arbetade som ’broker’ eller mellanhand och hur de utvecklade sitt nätverk och sina kundrelationer, det så kallade sociala kapitalet. Genom landsbygdsutvecklarnas arbete inom respektive organisationer, uppstod skillnader i utövandet. Men gemensam nämnare var behovet av ett starkt socialt kapital, för att kunna agera som ’broker’ eller mellanhand. Oavsett hur landsbygdsutvecklaren utövar sin yrkesroll och i vilken typ av organisation, finns en stark vilja att utveckla landsbygden. Intervjuerna och observationerna visade också att två av de tre informanterna inte hade en tydlig gräns mellan arbete och privatliv, medan den tredje informanten visade på starkt engagemang men kunde dra en linje mellan arbete och fritid.

,

This thesis builds on a qualitative analysis of the professional roles of rural developers in different organizations. The purpose was primarily to find out how rural developers exercised their services, as well as differences and similarities between the influences of organizational settings. I interviewed three people in three different organizations, Hushållningssällskapet in Skåne, Falukommun och Leader Sörmlandskusten. Studying the informants closely gave me knowledge about their roles as 'broker' or middleman, and how they developed their networks and customer relations, the so called social capital. Through the work of the rural developers, the differences in practices became apparent. But the common denominator was the need for a strong social capital, in order to act as 'broker' or middleman. Regardless of how the rural developer exercises his or her profession and the type of organization, there is a strong will to develop rural areas. The interviews and observations also showed that two of the three informants did not have a clear boundary between work and private life, while the third informant showed strong commitment but was able to draw a line between work and leisure.

Main title:Arbete eller kall?
Subtitle:en studie kring hur landsbygdsutvecklare arbetar med landsbygdsutveckling
Authors:Schmidt, Matilda
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landsbygdsutvecklare, landsbygdsutveckling, organisationer, utveckling, mellanhand, kontakter, nätverk, socialt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5637
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5637
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 12:22
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 12:22

Repository Staff Only: item control page