Home About Browse Search
Svenska


Wahlström, Nora, 2016. Gemensamt ansvar? : en studie av flyktingmottagande och civilsamhälle i Ovanåkers kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
230kB

Abstract

De senaste åren har många människor på flykt sökt sig till Sverige för skydd och en stor del av de som har kommit hit har av olika skäl placerats på landsbygden. Att integrera dessa människor in i det nya samhället har blivit en viktig uppgift för kommunerna och skapat både utmaningar och möjligheter för civilsamhället. Syftet med den här kandidatuppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling är att undersöka civilsamhällets arbete inom ramen för flyktingmottagandet. Uppsatsen baseras på en fältstudie utförd i Ovanåkers kommun i sydvästra Hälsingland och fokus ligger på att beskriva hur de blir delaktiga, vad de gör och hur de arbetar. För analysen har begrepp som governance och system kontra livsvärld varit centrala.
Civilsamhället i Ovanåker visar sig utföra ett stort arbete för att integrera de nya invånarna till kommunen och för att erbjuda meningsfulla aktiviteter för de som bor på asylboendet. De har inte tagit del i upphandlingen, utan har istället en kompletterande roll gentemot de övriga aktörerna. Deras delaktighet uppmuntras på olika sätt av den offentliga sektorn men i mötet dem emellan blir skillnaden i hur de arbetar tydlig.

,

In recent time, many refugees have come to Sweden to seek protection. A great deal of these people have for various reasons been placed in rural areas. To integrate the newly arrived into the society has become an important task for the municipalities in these areas and for the civil society this has created both new challenges and possibilities. The purpose of this bachelor thesis is to explore the work of civil society concerning the newly arrived. The thesis is based on a field study in Ovanåker municipality in Hälsingland and focus lies on describing how non-profit organizations get involved, what they do and how they work. For the analysis concepts like governance and system versus lifeworld have been useful.
The study shows that the civil society in Ovanåker performs a great work in intergrating the newly arrived into society and in offering meaningful activities for the residents at the asylum accomondation. They have not become a part of the public procurement, instead they have taken on a complementary role towards the other actors involved. Their work is in different ways incouraged by the public sector but in the meeting of the two sectors their different ways of working become apparent.

Main title:Gemensamt ansvar?
Subtitle:en studie av flyktingmottagande och civilsamhälle i Ovanåkers kommun
Authors:Wahlström, Nora
Supervisor:Stiernström, Arvid and Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:civilsamhället, flyktingmottagande, integration, governance, system, livsvärld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 10:34
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics