Home About Browse Search
Svenska


Rotsman, Martin, 2016. Ingen människa är en ö : skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
560kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen handlar om företagande i Sankt Annas skärgård, och är skriven inom ämnet för landsbygdsutveckling. Syftet med studien har varit att undersöka vilka utmaningar företagarna möter i sitt företagande, vad som driver dem till att bedriva sina verksam-heter, samt vilken betydelse samverkan mellan företagare har för deras företagande. Mitt tillvägagångssätt under studien har varit att besöka Sankt Annas skärgård och genomföra intervjuer med tre företagare, samt med tre andra aktörer från en myndighet och två förening-ar. De begrepp som används i den här studien för att besvara frågeställningen är dels socialt kapital och dels begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft. Företagarna som har intervjuats i den här studien har flera olika verksamheter. En av utmaningarna som de upplever är att företagandet är tidskrävande. Några nämner också att logistiken kan vara en utmaning, och att det är mycket arbete på egen hand. Drivkrafterna hos företagarna är varierande, men två av företagarna lyfter fram att mötena med kunderna är en mycket positiv aspekt, när de möter människor som är intresserade av deras verksamhet, platsen de verkar på och dess natur och historia. Den tredje lyfter fram friheten i att rå sig själv. Samverkan är särskilt viktig för de fastboende åretrunt-företagarna, som samverkar främst kring tunga transporter och maskinutrustning. De samarbetena har växt fram genom grannar, vänner och släkt som bor i en geografisk närhet till deras verksamheter. Samverkan verkar inte ha samma betydelse för turismföretagaren, som till skillnad från de andra företagarna är verksam efter säsong och ej fastboende i Sankt Annas skärgård.

,

This bachelors thesis is about entrepreneurship in Sankt Annas archipelago, and is written in the subject of rural development. The aim of the study has been to examine the challenges entrepreneurs face, what motivates them to pursue their business, and the importance of col-laboration between entrepreneurs for their business. My approach in this study has been to visit Sankt Annas archipelago and interview three entrepreneurs, as well as three other actors from local associations and a government agency. The terms used in this study is social capital and gemeinschaft and gesellschaft. The entrepreneurs in this study have several different activities in their businesses. One of the challenges that they experience is that their entrepreneurship is time consuming. Some also mention that the logistics can be a challenge, and that there is a lot of solitary work. The driving forces of the entrepreneurs are varied, but two of the entrepreneurs emphasize that meetings with customers are one positive aspect. They meet people who are interested in their business, the place they operate in and the nature and history of the location. The third entrepreneur highlights that it is a positive aspect to be self-reliant. Collaboration is especially important for those permanent residents that have year-around businesses, which interact mainly around heavy transports and machinery. The coop-eration has evolved from relationships with neighbours, friends and relatives who live in geographic proximity to their locations. Cooperation does not appear to have the same importance for the tourism business, which unlike the other businesses operates seasonal and are driven by a non-permanent residents in Sankt Anna archipelago.

Main title:Ingen människa är en ö
Subtitle:skärgårdsföretagande – med nätverk i händerna
Authors:Rotsman, Martin
Supervisor:Norrby, Thomas
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skärgård, företagande, socialt kapital, samverkan, drivkrafter, utmaningar, gemeinschaft, gesellschaft
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5602
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 08:43
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 12:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics