Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Sanna, 2016. När staden flyttade till Skälby kungsgård : en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Landskapets utseende förändras hela tiden och påverkas av markanvändningen. Markanvändningen i sin tur påverkas av aktörer och deras uppfattning om landskapet. Det här är en agrarhistorisk uppsats som undersöker landskapets förändring och aktörers förändrade uppfattningar om landskapet. Studien har gjorts kring Skälby gård i Kalmar under tidsperioderna 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015. I uppsatsen finns ett antal aktörer med; en jordbruksarrendator, Kalmar kommun, 4H, föreningslivet och allmänheten. Källmaterialen består av kartor från de olika tidsperioderna, material från Kalmar kommunarkiv och Kalmar läns museums arkiv, Kalmar hembygdsförening och en publicerad barndomsskildring. Ett besök på gården gav möjlighet att studera landskapet på nära håll. Studien är kvalitativ med ett strategiskt urval och metoden är inspirerad av hermeneutisk meningstolkning. Uppsatsen har ett aktörsperspektiv och begreppet urban fringe har använts för att diskutera materialet.
Under 1930-talet användes marken på Skälby till jordbruk. Kommunen och arrendatorn hade båda en rationell och välutvecklad gård som mål, samtidigt som kommunen undantog mindre markområden för stadens räkning. Allmänheten nyttjade delar av gårdens miljöer för rekreation, men jordbrukslandskapet dominerade. Under den andra tidsperioden, 1957-1967 förändrades mycket på gården. Arrendatorn arbetade fortsatt för jordbruket medan kommunen istället fokuserade allt mer på stadens intressen. Efter hand avvecklades jordbruket och markerna bebyggdes med bostäder, vägar och industrier. Staden flyttade in på Skälby och jordbrukslandskapet blev allt mer ett stadslandskap. Under den tredje tidsperioden 2005-2015 tog föreningslivet plats på gården. 4H bedrev ett litet jordbruk på en bråkdel av de tidigare markerna med syfte att visa upp en idyllisk bild av landsbygden för allmänheten. Många av byggnaderna nyttjades av andra föreningsverksamheter och stadsborna använde området för rekreation.
Uppenbarligen skedde stora förändringar på gården och i landskapet under de studerade tidsperioderna. De olika aktörernas intressen förändrades och som en effekt av det även markanvändningen. Landskapet förändrades från ruralt till urbant med Skälbys byggnader kvar som en ö av landsbygd i staden. Kommunen kunde i sin roll som markägare i stort sett styra gårdens verksamhet och gjorde det med varierande mål under de tre tidsperioderna. När möjligheterna kom valde de att bygga bostäder, Ölandsbron och så småningom Ikea på åkermarken. Trots den ursprungliga gårdens storlek gjorde placeringen nära staden att det urbana segrade. Skälby gård försvann men blev kvar ändå och i det urbana landskapet syns spår av den rurala historien.

,

The aim of this study is to investigate the change in the landscape and the actors’ different views on the landscape. It is a qualitative study influenced by agrarian history and highlights the change in the landscape at Skälby kungsgård in Kalmar. The study is based on source material from Kalmar municipality archive, Kalmar county museum’s archive, Kalmar local history society and a published childhood recital. The landscape was observed during a visit to the farm. The study has an actor perspective and investigates three time periods; the 1930’s, 1957-1967 and 2005-2015. The three time periods are presented and then followed by a discussion regarding land use and different actors’ perspectives combined with the concept urban fringe. Despite the size of the farm the vicinity in relation to the city led to an urban victory transforming the landscape from rural to urban but with rural traces were left in the landscape.

Main title:När staden flyttade till Skälby kungsgård
Subtitle:en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015
Authors:Gustafsson, Sanna
Supervisor:Martiin, Carin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskap, jordbrukslandskap, urban, rural, agrarhistoria, aktör, makt, urban fringe
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5599
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 07:14
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 07:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics