Home About Browse Search
Svenska


Vikström, Linda, 2016. Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hydropower poses a major threat to both upstream and downstream migrating Atlantic salmon
(Salmo salar L.). To ensure a relatively safe route for migrating fish, fish ways and different
guidance structures are constructed to help fish to bypass the turbine intakes to power stations.
The success of these constructions varies and is generally dependent on the local river
conditions.
In 2010, a fish guiding structure was installed in Sikfors power station, River Piteälven, to
improve the downstream migration for smolts of Atlantic salmon. In the year of installation, a
study aimed to evaluate the success of the guidance structure failed due to technical problems.
The aim of this thesis was to evaluate the fish guidance structures ability in helping downstream
seaward migrating salmon smolts in Piteälven with a safe passage through the power station and
the dams. During the period May 25th to June 15th, a total of 117 hatchery reared smolt were
marked with radio-tags and then released 2. 6 km upstream the hydropower station. Tagged and
released smolts had an average length of c. 201 mm. To understand the effect of the guidance
structure before and after installation, the obtained data was analyzed together with data from
previous studies conducted in Sikfors (Lundstrom et al., 2015, Rivinoja, 2005a).
74 smolts (85 %) made the passage through the spill gates while 13 smolt (15 %) passed through
the two Kaplan turbines. The survival was higher for fish passing through the spill gate (c. 80 %)
compared to fish passing through the turbines (c. 69 %). Flow greater than 100 m3/s resulted in a
higher mortality rate for passing smolt and thus the flow regime seemed to be an important
abiotic factor to consider when discussing safe fish passages and guidance structures. Of the
original tag group with 117 individuals, 37 completed the downstream seaward migration. These
data give in short a relatively good picture on smolt passage effects that can affect the whole lifecycle.
The result on survival was significantly better for downstream migrants when the guidance
structure was installed compared to a system without this structure. With the guidance structure
in place a majority of the released smolts was directed into the spillway instead of having to pass
through the turbines on their seaward migration.

,

Vattenkraft utgör ett stort hot mot både uppströms och nedströmsvandrande Atlantlax (Salmo
salar L.). För att förse migrerande arter med en säkrare vandringsväg kan olika konstruktioner
bidra med en ökad säkerhet vid passage, både upp- och nedströms, genom kraftverksområden.
Oftast varierar funktionen hos dessa konstruktioner beroende på ett flertal lokala förhållanden
som strömningar, flöden etc.
Under 2010 installerades en fiskavledare i Sikfors kraftstation, (Piteälven) för att förbättra
nedströmsvandringen för lax- och öringungar. Under året när fiskavledaren installerades
genomfördes en studie med syfte att utvärdera dess framgång. På grund av tekniska problem som
ledde till att ledarmen inte flöt kunde ingen tillförlitlig studie genomföras för att utreda
funktionen. Syftet med detta arbete är att utvärdera effektiviteten hos fiskavledaren när det
kommer till att kunna förse laxsmolten i Piteälven med en säker väg på deras nedströmsvandring
ut mot havet. Under perioden mellan 25 maj till den 15 juni, har totalt 117 individer av odlad
smolt märkts med radiosändare och släppts 2. 6 km uppströms vattenkraftverket Sikfors.
Medellängden för smolten var ca 201 mm. Den märkta fisken har sedan följts på sin väg
nedströms mot kraftverket där ledarmen monterats uppströms dammen. För att utvärdera
fiskavledarens effektivitet jämfördes erhållet data med resultat från tidigare studier (Lundstrom
et al., 2015, Rivinoja, 2005a).
74 smolt (85 %) passerade via spillet medan 13 smolt (15 %) istället gick genom de två kaplan
turbinerna. Överlevnaden var högre för passage genom spill med ca 80 % jämfört med en
turbinpassage på ca 69 %. Flöden större än 100 m3
/s resulterade i en högre dödlighet för
passerande smolt. Flödesregimen bedöms som en viktig variabel att ta hänsyn till i samband med
fiskavledande strukturer. Av den ursprungliga gruppen på 117 individer lyckades 37 genomföra
en lyckad migration ut till havet. Detta pekar på den betydelse vattenkraften kan ha på laxens
livscykel. Det är viktigt att överlevnaden maximeras för den naturligt producerade avkomman i
dessa unika bestånd. Fiskavledaren hade en positiv effekt på laxungarnas överlevnad då de i
större utsträckning passerade kraftverksbyggnaden via ytvattenspillet över dammen och inte via
turbinerna.

Main title:Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden
Authors:Vikström, Linda
Supervisor:Lundqvist, Hans and Leonardsson, Kjell
Examiner:Alanärä, Anders
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2016:10
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:salmon smolt, spill gate passage, turbine-mortality, fish way, guidance structure
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5393
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Food additives
Feed additives
Language:English
Deposited On:25 May 2016 10:02
Metadata Last Modified:25 May 2016 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics