Home About Browse Search
Svenska


Nasiripour, Negin, 2016. Processen kring skapandet av Uppsala kommuns översiktsplan 2010-2014 och hur medborgarnas åsikter tas till vara i planen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
954kB

Abstract

This is a social science paper written at bachelor level in rural development. The thesis aims to provide a greater understanding of how the process of creating a comprehensive plan is structured and formulated. The comprehensive plan applies to the municipality of Uppsala year 2010-2014. It also aims to see how the public views are incorporated in the plan. Thus the balance between the expert community and civil society, i.e. the bureaucratic and democratic fields, are analysed. I want to examine the balance between system and life-world and I therefore need to find out what a democratic process means, both in theory and practice. I then want to see how the process is established. By looking at these fields and the dialogue between them, I examine how democracy is entering the fields.

I have chosen the district named Gunsta in the municipality of Uppsala as an example of how bureaucratic and democratic fields work. This qualitative study was based on document reading and analysis, but also on semi-structured interviews. The interviewees are selected specifically for their work on the comprehensive plan, for their proficiency on the bureaucracy and the system in the preparation of the layout plan, or for any form of cooperation with the municipality of Uppsala in connection to the comprehensive plan. The interviewees consist of an official, a politician and two landowners (a couple) who have had a collaboration with the municipality of Uppsala concerning a sale of their land.

,

Detta är en samhällsvetenskaplig uppsats skriven på kandidatnivå inom landsbygdsutveckling. Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för hur processen att skapa en översiktsplan är strukturerad och formulerad. Översiktsplanen gäller för Uppsala kommun åren 2010-2014. Den syftar också till att se hur medborgarnas åsikter integreras i planen. Därmed analyseras balansen mellan expertsamhälle och civilsamhälle, alltså de byråkratiska och demokratiska fälten. Jag vill undersöka balansen mellan system och livsvärld och behöver därför ta reda på vad en demokratisk process innebär, både i teori och praktik. Därefter vill jag se hur processen är förankrad. Genom att ha tittat på dessa fält och på dialogen dem emellan undersöker jag hur demokrati kommer in i fälten.

Jag har valt ut området Gunsta i Uppsala kommun som exempel på hur byråkratiska och demokratiska fält fungerar. Denna kvalitativa studie har baserats på dokumentläsning och analys samt på semi-strukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är valda specifikt för deras arbete med översiktsplanen, för deras kunnighet om byråkratin och systemet i framtagande av översiktsplanen, eller för någon form av samarbete med Uppsala kommun i samband med översiktsplanen. Intervjupersonerna består av en tjänsteman, en politiker, samt ett markägarpar som har haft samarbete med Uppsala kommun i och med försäljning av sin mark.

Main title:Processen kring skapandet av Uppsala kommuns översiktsplan 2010-2014 och hur medborgarnas åsikter tas till vara i planen
Authors:Nasiripour, Negin
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:demokrati, fält, makt, samråd, subjektspositioner, översiktsplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5209
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5209
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2016 13:25
Metadata Last Modified:07 Mar 2016 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics