Home About Browse Search
Svenska


Löf, Julia, 2016. Drömmarnas stad och hemmet i skogen : diskursiva framställningar av det urbana och det rurala i svensk populärmusik. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vad kan populärmusikens texter säga oss om hur staden och landsbygden framställs för oss? Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet landsbygdsutveckling är att undersöka delade bilder av det urbana respektive det rurala så som de framträder i texterna, för att se vilka
diskurser dessa populärmusikaliska texter anknyter till. För att undersöka detta har jag använt mig av en diskursanalytisk ingång i teori och metod, där
Laclau och Mouffe’s diskursteori med fokus på kamp om meningsskapande och hegemoni varit en grundsten. Även dikotomin mellan natur och kultur samt tankefiguren det pastorala temat har lagt grunden för min analys. Ur det empiriska materialet, bestående av svensk populärmusik, har jag koncentrerat tre huvudsakliga diskurser som kämpar om att få definiera det urbana och det rurala; den vilda och hembygdsälskande landsbygden, den pastorala och idylliska landsbygden samt den tomma och lämnade landsbygden som kontrasteras mot den fullkomliga staden. Tyngdpunkten i
diskussionen ligger på att visa hur dessa diskurser kommer till uttryck i låttexterna, men behandlar också hur dessa diskurser samspelar på ett kompletterande eller antagonistiskt sätt och jag visar hur diskursen om den
lämnade landsbygden är den som närmar sig en hegemonisk position.

,

Which hidden messages about what we call urban and rural are hidden in popular music? The purpose of this bachelor thesis in rural development is to investigate shared perceptions of what urban respective rural are and ought to be – to see and explore the discourses that these song lyrics are connected to. To do this, I have taken my point of departure in discourse analysis in theory and methodology, mainly focusing on Laclau and Mouffe’s contribution on hegemony and the struggle for meaning. I also use the dichotomy between nature and culture and the idea of the pastoral to analyze my material. From the empirical material consisting of Swedish popular music, I managed to outline three main discourses that fight for
meaning in the fields of rural and urban; the wild and local patriotic countryside, the pastoral and idyllic countryside and also the empty and abandoned countryside as contrasted with the complete city. My discussion shows how these discourses are expressed in the song lyrics, but also treats how these discourses interact in a complementary or antagonistic way and eventually states that the discourse about the abandoned countryside is the closest one to reach a hegemonic position.

Main title:Drömmarnas stad och hemmet i skogen
Subtitle:diskursiva framställningar av det urbana och det rurala i svensk populärmusik
Authors:Löf, Julia
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Bartholdson, Örjan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:diskursanalys, hegemoni, urban och rural, natur och kultur, pastoral, populärmusik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5160
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5160
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2016 13:21
Metadata Last Modified:19 Feb 2016 13:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics