Home About Browse Search
Svenska


Hultberg, Emelie, 2016. Dissektionsfilm som ett verktyg för inlärning av hönsfåglars anatomi. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Film används mer och mer i undervisning idag. Teknologin utvecklas och det blir lättare att få tag i eller producera relevant filmmaterial för olika utbildningar. Människor lär sig på olika sätt såsom visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Film gynnar framförallt inlärningen hos de visuella och auditiva inlärarna. Andra fördelar är att de studerande kan uppleva saker som kan vara både kostsamt eller farligt att göra i verkliga livet. Film kan användas praktiskt i klassrummet, den kan vara internetbaserade för till exempel distansutbildningar eller visas som en podcast som är en internetbaserad föreläsning med material.
Syftet med denna studie var att undersöka om en instruktionsfilm kan fungera som ett hjälpmedel vid inlärandet av hönsfåglars anatomi, ett ämnesområde som ges begränsat utrymme i utbildningarna för djursjukskötare och veterinärer. Det gjordes en instruktionsfilm i hönsfåglars anatomi som visades för tre studentgrupper (djursjukskötarstudenter i årskurs 1 [DSS åk 1], veterinärstudenter i årskurs 2 [VET åk 2] och veterinärstudenter årkurs 6 [VET åk 6]), efter att de besvarat ett frågeformulär (FR 1), för att testa förkunskaperna. DSS åk 1 hade inte haft någon undervisning i fågelanatomi innan, VET åk 2 hade haft sin fågelanatomi-undervisning terminen innan och VET åk 6 hade haft anatomiundervisning i årskurs 1 och därefter ett par moment om fjäderfä med en snabb repetition av anatomin i årskurs 4. Dessa studenter fick sedan tillgång till filmen och svarade på ytterligare ett frågeformulär (FR 2), som dels innehöll samma frågor som det första, men även lika många nya frågor. Det visade sig vara ett markant bättre resultat på FR 2, då studenterna haft tillgång till filmen. Denna skillnad var signifikant (p<0,001). Det var inte någon signifikant skillnad mellan de gamla frågorna och de nya frågorna i FR 2, så det visar att studenterna har lärt sig ämnet mer generellt efter att ha sett filmen, och inte bara de frågor som de sett vid det första testet. Studien har visat att film kan vara ett hjälpmedel vid inlärning av hönsfågelns anatomi och den kan även ha potential att användas i andra studentgrupper.

,

Today movies are more and more common in education. The technology has developed and it is easier to acquire or produce relevant movie material in different education programs. People have different ways of learning. They can learn in visual, auditory, tactile or kinesthetic ways. The visual and auditory learners are the ones that learn best by watching a movie. Movies can be used in other ways too, for example, the student can more easily experience things that can be both expensive and dangerous to do in real life. Movies can be used in the classroom, as an online-based education on internet, for example in distance educations or like a podcast, which is an internet based educational material.
The purpose of this study was to investigate if an educational movie can work as a tool in learning poultry anatomy, a subject that gets limited attention in education for veterinary students and veterinary technicians. In this study, an instructional movie in poultry anatomy was made and was shown to three groups of students (veterinary technician students year 1 [DSS åk 1], veterinary students year 2 [VET åk 2] and veterinary students year 6 [VET åk 6]). Before the movie was shown, they had answered a questionnaire (FR 1) which tested their pre-knowledge in the subject. DSS åk 1 had not had any education in the subject before this study, VET åk 2 had a course about it six months earlier and VET åk 6 had learned about it during their first year of veterinary school and through a few lectures on poultry anatomy in the fourth year of the program as a repetition. The students were, after answering the first questionnaire, given access to the movie and after watching it they answered a second questionnaire (FR 2). FR 2 had the same questions as the first questionnaire, but also as many new questions. The study showed a much better result in FR 2 than FR 1. It was a significant difference (p<0,001). There was not significant difference between the old questions and the new ones in FR 2, indicating that the students learned about poultry anatomy in general after they had seen the instructional movie. The study has shown that an instructional movie can be helpful in learning poultry anatomy and it has a potential to be used for other student groups as well.

Main title:Dissektionsfilm som ett verktyg för inlärning av hönsfåglars anatomi
Authors:Hultberg, Emelie
Supervisor:Holm, Lena
Examiner:Persson, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:32
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:pedagogik, inlärning, film, fåglars anatomi, höns, hönsfåglar, pedagogy, learning, movie, bird anatomy, domestic hen, poultry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5132
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5132
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Education
Veterinary science and hygiene - General aspects
Technology
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2016 15:17
Metadata Last Modified:15 Feb 2016 15:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics