Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Christer, 2015. Var är gräset grönast?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
215kB

Abstract

För ett gammalt system uppbyggt under tiden för industrisamhället så kan anpassningen till utmaningarna som presenteras av det moderna samhället bli svår. För att det svenska välfärdssamhället skall kunna upprätthålla samma kvalitet så behöver det anpassas till det rådande förutsättningar som presenteras av det moderna samhället. En anpassning som har föreslagits är att slå ihop dagens landsting och länsstyrelser till ett färre antal storregioner som skulle föra över bådas ansvar till en och samma administration.
Den här rapporten handlar om Trosa kommuns reaktion mot Södermanlands landsting som de anser inte uppfyller sitt välfärdsansvar inom sjukvården. Det hela utmynnade i en folkomröstning om Trosa skulle ansöka om att få byta från Södermanlands län och landsting till Stockholms. Genom att undersöka de olika argumenten som presenterades av för- och emotsidan så undersöker jag vilka argument som det lockas med för storstadsregioner kontra landsbygdsregioner.
Resultatet av undersökningen indikerar att det är främst lockas med fasta värden så som sjukvård, kollektivtrafik och bostadspriser för storstadsregionen. Förespråkarna för landsbygdsregionen lockar istället med mjuka värden så som identitet, tradition och självbild.

,

For an old system created during the industrial age might the adaptation to face the challenges of the modern society be difficult. To uphold the quality in the Swedish welfare system is it forced to adapt to the current conditions presented by the modern society. One adaptation that has been suggested is to combine the county administrative board and the county council to fewer and bigger regions which handle both organisations previous responsibility and administration.
This report is about Trosa municipality’s reaction to this challenge, as they feel that Södermanlands county council doesn’t fulfill their obligations within the health care sector. The events that took place ended in a referendum being held in the municipality to decide if Trosa municipality should apply for a changing of country administrative board and county council from Södermanland to Stockholm. By investigating the different arguments presented by the both sides in the debate am I investigating the arguments that is presented for the urban regions against the rural regions.
The result of this report indicates that the arguments for the urban region mostly focuses on hard values such as healthcare, public transport and housing prices. The arguments for the rural region instead focuses on soft values such as identity, tradition and self-image.

Main title:Var är gräset grönast?
Authors:Fredriksson, Christer
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:länsbyte, argumentationsanalys, borgerlig offentlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2015 14:39
Metadata Last Modified:30 Nov 2015 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics