Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Sanna, 2015. Lägre förvaringstemperatur för kylda livsmedel : en väg mot ökad hållbarhet och minskat matsvinn i butiker?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

Matsvinn är ett aktuellt problem som behöver minskas i alla led av livsmedelsked-jan. Varje år slängs ungefär en miljon ton mat i Sverige, varav butiks- och grossist-led står för ca 70 000 ton. Förlängd hållbarhet skulle kunna vara en väg mot ett minskat svinn. Målet med denna uppsats är att undersöka i vilken omfattning sänkt temperatur i kylkedjan påverkar hållbarheten av kylförvarade livsmedel. Syftet är att bistå butiker och producenter med information om fördelarna med en lägre förvaringstemperatur. Förhoppningen är att kunskapen från studien ska kunna användas som ett underlag vid diskussioner om förlängd hållbarhet på livsmedel. Uppsatsen är en litteraturstudie som sammanställer information om mikroorganismer och hållbarhet av livsmedel i olika temperatur- och tidsintervall. Resultaten visar att låg temperatur är en viktig faktor för att förhindra mikrobiell tillväxt i livsmedel. En temperatursänkning från 8°C till 4°C ger en ökning av hållbarheten på 25-44% och en sänkning från 4°C till 2°C ger en ökning på 28-35% på de undersökta livsmedlen. Lägre förvaringstemperatur kan således ge förlängda datummärkningar, en åtgärd som i sin tur kan komma att minska svinnet i både butik- och konsumentled.

,

Food wastage is a problem that needs to be reduced at all stages in the food supply chain. Each year approximately 1 million tons of food is thrown away in Sweden, whereas the retail sector being responsible of about 70 000 tons. Extended shelf life is one possible way towards reducing waste. The goal with this thesis is to study to what extent a lower temperature in the cold chain affects the shelf life of cold stor-age foods. The purpose is to provide retailers and producers with information re-garding the advantages of a lower storage temperature. The expectation is that knowledge from the study will be used as a base in discussions about extended shelf life of food. This thesis is a literature review combining information about microorganisms and shelf life of foods in different temperature and time intervals. The results indicate that a lower temperature is an important factor to reduce the growth of microorganisms in food. A lowering in temperature from 8°C to 4°C extended the shelf life by 25-44% and a lowering from 4°C to 2°C extended the shelf life by 28-35% for the studied foods. Lower storage temperatures may provide extended shelf life, which could reduce the waste at both retail and consumer stage.

Main title:Lägre förvaringstemperatur för kylda livsmedel
Subtitle:en väg mot ökad hållbarhet och minskat matsvinn i butiker?
Authors:Lindberg, Sanna
Supervisor:Eriksson, Mattias
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:426
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:matsvinn, livsmedel, temperatur, hållbarhet, datummärkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4981
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4981
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2015 15:48
Metadata Last Modified:23 Nov 2015 15:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics