Home About Browse Search
Svenska


Bothén, Karin, 2015. Food safety in land-based shrimp productions : establishment of a HACCP plan at VegaFish AB. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
640kB

Abstract

The aquaculture industry is on a global scale becoming acutely aware of the demand for increased and intensified production systems to supply people with food fish. Moreover there are requirements for these systems to be more ecologically sound managements. As an attempt to address these concerns and after years of research, VegaFish AB has initiated an innovative project aiming to develop proprietary, highly cost efficient and environmentally sustainable systems for land-based shrimp production, based on the Biofloc Technology (BFT) system.
The European food law requires all food processing operators to provide food fit for human consumption which contributes to the public health and well-being. The food law is based on a preventive approach through implementation of prerequisite programs (PRP) and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) plans. VegaFish aims to meet not only the requirements of the international ISO 22000 standard addressing food safety but also the European Commission’s intention to extend the food law regarding primary productions by the establishment of a HACCP plan.
Aquacultured products are in generally classified as low risk food in terms of incidence of food-borne disease outbreaks. Along with the fact that HACCP plans are not required, shrimp producers can seldom prove if any measures are taken to prevent food-borne dis-ease outbreaks. Nevertheless, it is of great importance to understand the potential public health risks associated with a shrimp production to be able to manage them in an effective way. By the establishment of a HACCP plan and PRPs, VegaFish will work with a preven-tive approach on food-borne diseases.
The thesis aims to conduct a food safety hazard analysis and establish a HACCP plan for the shrimp production facilities in Uppsala and Bjuv and has been developed in collaboration with VegaFish. A number of control points controlled by the PRPs were determined along with one Critical Control Point (CCP) during the harvest regarding the need to keep the cold chain to prevent pathogen growth.

,

Den globala vattenbruksindustrin pressas av ett påtagligt behov av en ökad och intensifie-rad produktion, samtidigt som kraven för miljömässig hållbarhet gör sig ständigt påminda. I ett försök att möta några av dessa utmaningar och efter år av forskning har företaget Ve-gaFish AB inlett ett innovativt projekt som syftar till att starta ett egenutvecklat, kostnads-effektivt och miljömässigt hållbart system för landbaserad produktion av tropiska jätterä-kor, baserat på den s.k. biofloc-metoden.
Europaunionens livsmedelslagstiftning kräver att varje livsmedelsföretag bidrar till att tillhandahålla konsumenter mat med hög livsmedelsstatus i strävan efter en god folkhälsa och högt välbefinnande. Livsmedelslagstiftningen ska förebygga risken för att hälsofarliga livsmedel hamnar på marknaden genom att livsmedelsföretagare definierar sanitära och hygieniska system dels genom grundförutsättningar (PRP), dels genom faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Genom implementering av HACCP-principerna syftar VegaFish till att tillgodose kraven för den internationella livsmedelssäkerhetsstandarden ISO 22000 men också den europeiska kommissionens avsikt att inom en överskådlig fram-tid utöka kraven för HACCP att även gälla primärproducenter, vilket inte är fallet idag.
Generellt klassas risken för att drabbas av livsmedelsburna sjukdomsutbrott från odlade fisk- och skaldjursprodukter som låg. Detta faktum i kombination med avsaknaden på legala krav att implementera HACCP-planer resulterar i att räkproducenter på ett globalt plan sällan kan visa vilka förebyggande åtgärder som vidtas inom en produktion för att i så stor utsträckning som möjligt undvika förekomsten av livmedelsburna sjukdomsutbrott. Icke desto mindre är det viktigt att noga förstå de potentiella riskerna associerade med tropiska jätteräkor för att kunna förebygga dem på ett effektivt sätt. Genom att etablera rutiner för PRPer och HACCP kan VegaFish på ett effektivt arbeta förebyggande.
Denna masteruppsats har syftat till att i samarbete med VegaFish genomföra en faroana-lys och upprätta HACCP-plan för räkodlingsanläggningarna i Uppsala och Bjuv. Ett antal styrpunkter som kontrolleras av PRPerna har fastställts, tillsammans med en kritisk styr-punkt (CCP) under skörden i syfte att hålla kylkedjan för att undvika tillväxt av mikrobi-ella patogener.

Main title:Food safety in land-based shrimp productions
Subtitle:establishment of a HACCP plan at VegaFish AB
Authors:Bothén, Karin
Supervisor:Olstorpe, Matilda and Andreasson, Anna
Examiner:Jonsson, Hans
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2015:6
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:HACCP, food safety, biofloc, shrimp, land-based aquaculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4945
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4945
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Fisheries and aquaculture - General aspects
Food science and technology
Language:English
Deposited On:27 Oct 2015 11:43
Metadata Last Modified:27 Oct 2015 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics