Home About Browse Search
Svenska


Näsholm, Martina, 2015. Ekologisk och konventionell mjölk : är det någon skillnad?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
251kB

Abstract

Ekologiska livsmedel blir allt mer populära och försäljningen och efterfrågan har ökat de senaste åren. Matens kvalitet och näringsinnehåll och hur den produceras blir allt viktigare för konsumenten, och debatten kring ekologiska produkter är ständigt pågående. Ekologisk mjölk utgör en stor del av den ekologiska livsmedelsförsäljningen. Det ökande intresset för ekologiska livsmedel gör det intressant att studera hur produktionssystemet påverkar vik-tiga egenskaper hos livsmedlet, såsom hållbarhet, smak och näringsinnehåll.
Syftet med detta arbete var att beskriva skillnaden mellan ekologisk och konventionell mjölk. Arbetet är en litteraturstudie och kommer att ta upp allmänna fakta om ekologiska livsmedel, ekologisk produktion och en fördjupning på mjölk. I fördjupningen beskrivs mjölkens sammansättning, vad som skiljer ekologisk och konventionell mjölk med avse-ende på näringsinnehåll och sensoriska egenskaper, och vilka faktorer som påverkar detta. Resultaten baserar sig på vetenskapliga publikationer som ser till skillnader mellan ekolo-gisk och konventionell mjölk.
Den främsta skillnaden mellan den ekologiska och konventionella mjölken är samman-sättningen av fettsyror där den ekologiska mjölken ofta innehåller mer fleromättade fetter, omega-3 fettsyror och en högre kvot mellan omega-3 och omega-6 fettsyror. Den största bidragande faktorn till detta är utfodringen som i den ekologiska djurhållningen består av högre andel grovfoder. Mer omättade fettsyror skulle kunna betyda risk för oxidation och därmed sämre hållbarhet. Det finns inga vetenskapliga studier som tyder på skillnader i smak mellan ekologisk och konventionell mjölk.
Eftersom skillnaden mellan den ekologiska och konventionella mjölken i de flesta fall är mycket liten, är det svårt att rekommendera det ena eller andra alternativet sett ur ett kvali-tets- och näringsmässigt perspektiv. Med hänsyn taget till aspekter rörande djurhållningen kan ekologisk mjölk vara ett alternativ för att bidra till bättre djurvälfärd.

,

Organic foods become increasingly popular and sales have increased during recent years. The quality of food and how it is produced is becoming increasingly important for the consumers, and there is an ongoing debate associated to organic products. Organic milk and dairy products constitute a large part of the organic food sales. The increased interest in organic food makes it relevant to study how the organic production affects important properties e.g. shelf life, sensory properties and nutritional quality.
The purpose of this report was to describe the differences between organic and conven-tional milk. This work is a literature study and will address general facts related to organic food, organic production and a more detailed survey on milk. It will describe the milk composition, investigate differences in the composition and sensory properties of milk, and the factors that may influence upon this. The result is based on scientific publications fo-cusing on differences between organic and conventional milk.
The main difference between organic and conventional milk is related to the composi-tion of fatty acids. Organic milk often contains more polyunsaturated fatty acids, omega-3 fatty acids and a higher ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids. The largest contributing factor to this is the difference in feed between the two production systems. In organic farming, the feed consists of higher proportions of fresh grass and roughage. More unsatu-rated fatty acids in organic milk could mean a risk for oxidation and thus shorter shelf life. There is no study that shows differences in taste between conventional and organic milk.
The difference between the organic and conventional milk is in most cases very small, which makes it difficult to recommend one or the other option from a nutritional or quality perspective. Organic milk can be an alternative contributing to better animal welfare.

Main title:Ekologisk och konventionell mjölk
Subtitle:är det någon skillnad?
Authors:Näsholm, Martina
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:419
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:ekologiska livsmedel, ekologisk mjölk, konventionell mjölk, mjölkens sammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4865
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2015 13:03
Metadata Last Modified:24 Sep 2015 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics