Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Karolina, 2015. Whole grain and cereal fiber intake among children at high risk for obesity. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
303kB

Abstract

Obesity is a growing problem worldwide. Today, obesity is a more common cause of death than underweight and the prevalence increases. The energy intake has a crucial impact when it comes to developing overweight and obesity. It is important to establish a healthy relationship to food intake in early age since food preferences are created early. Whole grains and dietary fiber have shown to reduce the risk of many diseases associated with obesity, such as cardiovascular diseases, diabetes and some forms of cancer. Whole grain may also have an effect on weight gain. It is important to prevent obesity. Most of the obese adults were obese as youngsters and most of the obese youngsters were obese as children too. Obesity is associated with severe consequences particularly is childhood obesity associated with an increased risk of premature death. Many factors affect the obesity risk among children. Both inherited genes and surrounding environment have a great impact. A randomized controlled trial named Early STOPP (Stockholm Obesity Prevention Program) was initiated to find out if it is possible to implement healthier lifestyle in children with an increased risk of obesity. The families taking part of the intervention get contin-uously coaching during five years, in contrast to families belonging to the control group. Food diaries belonging to the children (3 years of age) taking part in Early STOPP were analyzed in the present study. The total cereal fiber and whole grain intake was estimated to be 5.4 respectively 16.8 g/day. No significant differences in cereal fiber or whole grain intake between the groups were seen. Neither were any significant variance between BMI and intake seen. The results are only based on the situation at 3 years of age. It would have been interesting to look at the develop-ment between year 1 and year 3 regarding change in whole grain intake, cereal fiber intake and BMI. Even if whole grains have not been shown to decrease body weight, an increased intake of whole grain is recommended due to the association with decreased risk of a number of diseases associated with obesity.

,

Fetma är ett växande problem världen över. Idag är fetma en vanligare dödsorsak än undervikt och förekomsten ökar. Energiintaget är avgörande när det gäller att ut-veckla övervikt och fetma. Det är viktigt att skapa ett hälsosamt förhållningssätt till mat tidigt i livet eftersom det är då matpreferenserna utformas. Fullkorn och kostfi-ber har visat sig minska risken för många sjukdomar som förknippas med fetma, så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer. Fullkorn har eventuellt även en hämmande effekt på viktuppgång. Det är viktigt att förebygga fetma. De flesta vuxna med fetma var feta som ungdomar och de flesta feta ungdo-mar var feta redan som barn. Fetma medför allvarliga konsekvenser, inte minst så är fetma i barndomen förknippad med en förtida död. Både gener och omgivande miljö påverkar barnens risk att utveckla fetma. En intervention med randomisering vid namn Early STOPP (Stockholm Obesity Prevention Program) startades för att försöka ta reda på om det är möjligt att skapa en sundare livsstil bland barn med en ökad risk för fetma. Studien använder kontinuerliga samtal med familjen över en femårsperiod för att förhoppningsvis minska risken för att barnen utvecklar fetma. De familjer som tillhör kontrollgruppen har inte några kontinuerliga samtal. Mat-dagböcker tillhörande barn vid tre års ålder som deltar i Early STOPP analyserades i denna studie. Det totala fullkorns- respektive spannmålsfiberintaget beräknades till 5,4 respektive 16,8 g/dag. Inga signifikanta skillnader mellan intaget i de olika grupperna kunde ses. Några signifikanta skillnader mellan BMI och intag kunde inte heller ses. Resultaten baseras enbart på situationen vid tre års ålder. Det hade varit intressant att titta på utvecklingen gällande fullkorns-, spannmålsfiberintag och BMI mellan ett och tre års ålder. Även om fullkorn i sig inte visats minska kropps-vikten är ett ökat intag av fullkorn att rekommendera. Detta på grund av fullkornets påvisade effekt på en rad sjukdomar förknippade med fetma.

Main title:Whole grain and cereal fiber intake among children at high risk for obesity
Authors:Andersson, Karolina
Supervisor:Landberg, Rikard
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:416
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:obesity, children, whole grain, cereal fiber
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4843
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4843
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:17 Sep 2015 14:23
Metadata Last Modified:17 Sep 2015 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics