Home About Browse Search
Svenska


Skager, Jonathan, 2015. Kvalitetskontroll av certifierade företag inom livsmedels-branschen - en jämförelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
363kB

Abstract

The aim of the study was to provide an overview of how the quality control system of certified companies is structured in the food industry. But also to investigate, why the quality controls are necessary from both the authority and the certification bodies and investigate if the system can be streamlined. Quality controls of certi-fied companies in the food industry are carried out by both government agencies and certifying bodies. Quality control of the government agencies, also called offi-cial controls on food businesses, is something that is mandatory under European food law. However, it is not a legal requirement to comply with a food standard and to be certified against it by a certification body. But often in business-to-business relationships between companies, it is a requirement to follow a known standard and being certified against it by a certification body, to be seen as a po-tential partner. Quality is strongly linked to safe food and it is the government agencies goal to provide safe and honest food to consumers by there official con-trols. The control from the certification bodies depends on the standard orientation, which can be food safety but can also be environmentally oriented, ecological, etc. The study defines key concepts and organizations that form the basis of quality control in Sweden today. It also presents the actors who stand for quality control. Two interviews were conducted in the case study, one with Livsmedelsverket and one with the certification body KIWA Sweden AB. The results showed that both actors agreed that the system could be streamlined. But that efficiency will bring some obstacles that have to be overcome, in order to be implemented. The chapter also shows that the actors complement each other, in their quality controls. It is therefore concluded that cooperation between government agencies and the certifi-cation bodies could increase efficiency, but also improve controls further.

,

Syftet med studien var att ge en överblick över hur kvalitetskontrollsystemet av certifierade företag är uppbyggt i livsmedelsbranschen. Men även att undersöka varför kvalitetskontroll från både myndighet och certifieringsorgan är nödvändig, samt om systemet kan effektiviseras. Kvalitetskontroll av certifierade företag i livsmedelsbranschen utförs av både myndigheter och certifieringsorgan. Kvalitets-kontroll från myndighet, även kallat offentlig kontroll på livsmedelsföretag, är något som är obligatoriskt enligt Europas livsmedelslagstiftning. Däremot är det inget lagkrav att följa en livsmedelsstandard och bli certifierad mot den av ett cer-tifieringsorgan. Men ofta vid ”business-to-business” förhållanden mellan företag, är det ett krav att följa en känd standard och att vara certifierad mot den av ett certifieringsorgan, för att ses som en potentiell samarbetspartner. Kvalitet är starkt sammankopplat med säkra livsmedel och det är myndighetens mål att ge säkra och redliga livsmedel till konsument via sin offentliga kontroll. Certifieringsorganens kontroll beror helt på standardens inriktning, vilket kan vara livsmedelssäkerhet men kan också vara miljö inriktad, ekologisk m.m. I studien definieras viktiga begrepp och organisationer som ligger till grund för kvalitetskontrollen i Sverige idag. Även de aktörer som står för kvalitetskontrollen presenteras. Två intervjuer genomfördes i fallstudien, med delvis Livsmedelsverket och certifieringsorganet KIWA Sverige AB. Resultatet visade att de båda aktörerna var överens om att systemet kan effektiviseras. Men att en effektivisering kommer medföra vissa hinder som måste lösas för att kunna genomföras. I kapitlet framgår också att de två olika kvalitetskontrollsystemen kompletterar varandras områden. Slutsatsen blir därför att ett samarbete mellan Livsmedelsverket och certifieringsorganen skulle kunna öka effektiviteten, men också förbättra kontrollen ytterligare.

Main title:Kvalitetskontroll av certifierade företag inom livsmedels-branschen - en jämförelse
Authors:Skager, Jonathan
Supervisor:Jonsson, Hans
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:413
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:kvalitetskontroll, offentlig kontroll, standard, livsmedelsverket, certifieringsorgan, livsmedelskontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4841
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4841
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2015 13:50
Metadata Last Modified:15 Oct 2015 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics