Home About Browse Search
Svenska


Arnér, Jenny, 2015. A risk assessment of patulin in home-made apple must. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
569kB

Abstract

Patulin is a mycotoxin produced by several filamentous fungi, which has been the object of a number of surveys in recent decades, due to its frequent occurrence in apple products made from decayed fruit. The legislated limit in apple products is 50 µg/kg and a provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI) of 0.4 μg/kg bodyweight/day has been set.
It is of concern that the risk reducing practices adopted in large scale commercial apple juice production do not apply to the Swedish home producers of apple must. Potentially risky practices include incorrect storage conditions and not discarding bad apples. Home producers are presumed to consume large volumes and are thereby exposed to potential patulin. This study presents a chemical risk assessment of patulin in home-made apple must, including a minor study on the routines of eight Swedish apple must processors. Previous studies have focused on commercial and clear juice products, but there is no risk assessment available regarding small scale produced apple must.
It became apparent that not all processors are considered as food sale operations, but offer instead a service, which may put them outside current food inspection regimes and thus entail less responsibility for the final product.
Based on concentrations of patulin found in a previous study of raw cloudy apple juice, made from apples with 0% or 30% rot, intake for average and high consumers were estimated to be 0.009-2.04 μg/kg/bw/day and 0.003-0.65 μg/kg/bw/day among 4-year olds and adults, respectively. However, the simulated exposure calculations were based on patulin concentrations that may not fully represent the situation in Sweden. Sources of uncertainty in the exposure assessment are discussed. The main gaps in knowledge to perform a more accurate risk assessment for patulin in Swedish home-made apple juice include: concentrations of patulin in similar products; consumption data on home-made apple must; and patulin occurrence in Swedish apple cultivars. From the overview of apple must production gained during this study, suggested measures to reduce patulin risk in this product are to avoid storage of bruised and ground harvested fruit and remove rotten fruit and parts thereof before processing.

,

Patulin är ett mykotoxin som produceras av ett flertal filamentösa svampar och som har studerats de senaste åren på grund av dess förekomst i äppelprodukter gjorda av dålig frukt. Det högsta tillåtna gränsvärdet i äppelprodukter är 50 μg/kg medan tolerabelt intag, PMTDI, är 0,4 μg/kg kroppsvikt/dag.
Småskaliga musterier som pressar äppelmust av privatodlares skörd förmodas att inte ha samma kontroll eller kunskap kring risken för patulinkontaminering så som storskaliga industriella producenter. Exempel på faktorer som ökar risken för patul-inkontaminering är felaktiga lagringsförhållanden samt att använda skadad fallfrukt i produktionen. De personer som levererar sin skörd för pressning förväntas dricka stora volymer och kan på så sätt eventuellt exponeras för patulin. En kemisk riskbe-dömning av patulin i äppelmust pressad av privatpersoners egen frukt presenteras här tillsammans med resultatet från en intervjustudie med åtta småskaliga musterier. Tidigare forskning har fokuserat på patulin i storskaligt producerad äppeljuice av annan karaktär, men det finns ingen riskbedömning gjord på äppelmust producerad småskaligt.
Intervjustudien visade att inte alla musterier klassificeras som livsmedelsföretag, utan anses erbjuda en tjänst. I och med det undantas musterierna kommunala livs-medelskontroller samt fullständigt ansvar för den färdiga produkten, likt en indust-riell producent.
Tidigare funna koncentrationer av patulin i råpressad äppeljuice gjord på 0 % re-spektive 30 % rutten frukt applicerades i riskbedömningen för att simulera olika-scenarier. Den estimerade exponeringshalten hos medel- och högkonsumenter upp-skattades till 0,009-2,04 μg/kg/kv/dag bland 4-åringar samt 0,003-0,65 μg/kg/kv/dag bland vuxna. Omständigheterna i originalstudien är inte likvärdiga de som råder hos privatodlare i Sverige, osäkerhet kring detta, samt de antaganden som har gjorts, diskuteras i rapporten. För att kunna göra en förbättrad exponeringsupp-skattning i Sverige krävs en kartläggning av förekomsten av patulin i svenska äp-pelsorter, konsumtionsdata på hemgjord äppelmust samt uppdaterade uppgifter av patulinkoncentrationer i äppelmust eller liknande produkter. Privata odlare och äppelmusterier rekommenderas att vidta riskreducerande åtgärder, så som att und-vika att plocka fallfrukt och skadad frukt för lagring samt att göra en noggrann kvalitetsbedömning, för att sortera bort ruttna äpplen, innan mustning.

Main title:A risk assessment of patulin in home-made apple must
Authors:Arnér, Jenny
Supervisor:Hedén, Su-lin and Olsson, Marie and Fredlund, Elisabeth and Wallin, Stina
Examiner:Jonsson, Hans
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2015:4
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:Patulin, mycotoxin, apple, Penicillium expansum, risk assessment, exposure assessment, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:02 Sep 2015 15:08
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics