Home About Browse Search
Svenska


Hålam, Stefan, 2015. Grönkompost som krukodlingssubstrat : Vilka organiska biprodukter tillgängliga i Sverige kan tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat utifrån de krav som ställs?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
693kB

Abstract

Grönkompost, en organisk produkt bestående av park- och trädgårdsrester kan användas som jordförbättring. I denna litteraturstudie undersöktes om grönkomposten också kunde användas som komponent i ett krukodlingssubstrat. För att möta framtida krav om minskad torvanvändning undersöktes också vilka biprodukter som kunde tänkas motsvara torvens egenskaper och tillsammans med grönkomposten bilda ett krukodlingssubstrat. Organiska biprodukter från skogs- pappers- och jordbruksindustrin undersöktes. För att ett material ska kunna användas som krukodlingssubstrat så krävs att det har eller genom förädling kan få rätt kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. En genomgång av tidigare studier gjordes för att komma fram till vilka kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som var mest relevanta att studera. Kemiska faktorer viktiga för ett odlingssubstrat visade sig vara C/N-kvot, pH, katjonbyteskapacitet och ledningstal samt avsaknad av toxiska ämnen. Viktiga fysikaliska faktorer var skrymdensitet, porositet, andelen luft- och vattenhållande förmåga och växttillgängligt vatten. Viktiga biologiska faktorer var att substratet skulle vara fritt från ogräsfrö och växt- och humanpatogener. Flera biprodukter med potential att tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat visade sig finnas. Bark från barrträd visade sig vara den biprodukt med högst potential.

,

Green waste compost, an organic product consisting of park- and garden residuals can be used as soil improvement. In this literature review green waste compost was investigated if it could be used as a component in a container media. To meet future demands for reduced use of peat also byproducts, that might correspond peat properties and incorporated with green waste compost form a container media, was investigated. Organic byproducts derived from forest paper and agriculture industries were investigated. For use of a material as a container growing media it’s required to has, or by processing get, the right chemical, physical and biological properties. Reviews of previous studies were done to find out which chemical, physical and biological factors those were most relevant to study. Chemical factors important to a growing medium turned out to be the C/N ratio, pH, cation exchange capacity, salt level and absence of toxic substances. Important physical factors were bulk density, porosity, aeration porosity, water holding capacity and plant available water. Important biological factors were that substrate should be free from weed seeds and plant and human pathogens. It was showed that several byproducts with the potential as incorporated with green waste compost forming a container media. Bark derived from conifers appeared to be the byproduct with the highest potential.

Main title:Grönkompost som krukodlingssubstrat
Subtitle:Vilka organiska biprodukter tillgängliga i Sverige kan tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat utifrån de krav som ställs?
Authors:Hålam, Stefan
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:grönkompost, krukodling, containerodling, odlingssubstrat, torversättning, restprodukt, biprodukt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgådsvetenskap
Deposited On:21 Aug 2015 14:56
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics