Home About Browse Search
Svenska


Wernersson, Anna, 2015. Kostvanor hos överviktiga och feta ungdomar i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt och fetma är ett allt större problem i världen och idag dör en större andel människor till följd av för hög vikt jämfört med för låg vikt. Med ökande vikt ökar även problem med sämre folkhälsa samt kostnader för samhället blir högre. Syftet med den här studien var att utifrån en enkät om kost, hälsa och levnadsvanor framtagen av överviktsenheten för barn och ungdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala se hur ungdomar i åldersgruppen 13-18 år inskrivna på sjukhusenheten upplever sin relation till mat, matvanor samt sina kostmönster. Enkäten är framtagen för att vara ett stöd för ungdomarna och sjukvårdspersonalen inför ett förstagångsbesök eller ett årsuppföljande besök samt att finnas tillgänglig för forskning. Alla som behandlas på överviktskliniken för barn och ungdomar ombeds att svara på frågorna i enkäten och tillsammans med deras målsmän godkänna huruvida informationen får användas vidare i forskningssyfte. Antalet deltagare i den här studien om matvanor, relation till mat och kostmönster var 25 flickor och 47 pojkar.

Resultatet av studien visade att alla ungdomarna hade en hög kroppsvikt relaterat till kroppslängd anpassat till deras ålder (så kallat ISO-BMI) och att majoriteten klassades som feta. Livsmedelsvalen ungdomarna gör visade inga stora skillnader mellan könen och intaget av frukt och grönsaker var lågt för majoriteten av ungdomarna. Pojkarna upplevde i högre utsträckning att de åt mer mat jämfört med jämnåriga, medan flickorna generellt upplevde att de åt lika mycket som jämnåriga. Antalet flickor som upplevde problem med deras relation till mat eller med situationer kopplade till mat var något högre procentuellt jämfört med medelvärdet hos pojkarna. Ungdomarnas svar tyder på att mål på eftermiddagen/kvällen äts i något högre utsträckning än mål på morgonen/förmiddagen. Föräldrar var i större utsträckning sällskap vid middagsmålet jämfört med frukostmålet där en låg andel gemensamma måltider uppvisades.

Slutsatsen är att det finns en viss skillnad sett till medelvärdet av svaren på enkäten mellan könen hos överviktiga eller feta ungdomar och deras matvanor eller kostmönster.

,

Overweight and obesity is a major problem around the world today and a larger number of people are dying due to too much body weight compared to too low body weight. With an increasing weight, problems with poorer health among people and increased costs for the society will occur. The purpose of this study is to investigate by compile a questionnaire how adolescent visiting Akademiska sjukhuset, department for overweight and obesity children and adolescent for the first time perceive their relationship to diet, food habits and patterns consuming food. The questionnaire is developed for children, adolescent and their guardians to answer and to be a support for health professionals and for research. The number of participants in this study is 25 girls and 47 boys, which all has approved together with their guardians that their material and answers further can be investigated for research purposes.

The result showed that all the adolescents had high bodyweight in relation to their body height (so-called ISO-BMI values) and the majority could be classified as obese. The choice of food did not indicate on big differences between the sexes and the frequencies of fruit and vegetables consumption was low for the majority of the adolescents. The boys experienced in a higher frequency that they ate more food compared to peers while the girls in a higher extent experienced an equal consumption of food compared to peers. The number of girls that expired problems in their relation to food and/or situation associated with food was a bit higher compared to the boys. The answers on the questionnaire indicated that the adolescents’ prefered to eat in the afternoon or evening compared to eat on the morning or forenoon. Guardians showed a higher amount of being company at the dinner table compared at the breakfast table.

Out of the result, there are some differences between the sexes among overweight or obese adolescents when studying the mean values of their answers about eating pattern.

Main title:Kostvanor hos överviktiga och feta ungdomar i Uppsala
Authors:Wernersson, Anna
Supervisor:Olsson, Roger and Witthöft, Cornelia
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:411
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:övervikt, fetma, tonåringar, kostvanor, overweight, obesity, adolescent, nutrition habits
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4694
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4694
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 12:06
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 12:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics