Home About Browse Search
Svenska


Pershagen, Erica, 2015. Differentieringen av det generella strandskyddet : attitydundersökning i Gagnefs kommun och Bergs kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Gagnefs kommun och Bergs kommun arbetar med det generella strandskyddet, vilka attityder till detta som finns i kommunerna och hur arbetet påverkar landsbygdsutvecklingen.
Särskilt fokus läggs på hanteringen av små sjöar och vattendrag.
Undersökningen har skett med hjälp av en kvalitativ metod
som innefattar intervjuer med markägare och tjänstemän från kommunerna samt observationer.
Analysen utgår från Garrett Hardins begrepp tragedy of the commons, Elinor Ostroms begrepp common-pool resources och open access resources samt Bo Rothsteins begrepp sociala fällor och tillit.
Slutsatsen med uppsatsen är att Gagnefs kommun och Bergs kommuner arbetar olika med strandskyddet gällande små sjöar och vattendrag.
En majoritet av informanterna anser att det generella strandskyddet endast ska omfatta naturliga vattendrag, samt att strandskyddet bör vara mer flexibelt på landsbygden än i storstäderna. Flexibiliteten innebär exempelvis att strandskyddets regelverk ska anpassas till platsen och inte tillämpas generellt över hela landet.

,

The aim of this thesis is to examine how the municipalities Gagnef and Berg work with the general shoreline protection, what attitudes towards it are present in the municipalities, and how the work affects rural development. Small lakes and streams are given extra focus. The
examination is done with a qualitative method that consists of interviews with the landowners and officials from the municipalities, in combination with observations.
The analysis stems from Garrett Hardins concept tragedy of the commons, Elinor Ostroms concepts common-pool resources and open access resources, and Bo Rothsteins concepts of social traps and trust.
The conclusions are that the municipalities of Gagnef and Berg work differently with the shoreline protection for small lakes and streams. A majority of informants think that the general shoreline protection only should include natural waters and that the shoreline protection should
be more flexible on the countryside than in the big cities. The flexibility means for example that the shoreline protection regulations should be based on the location and not be implemented in the same way all over Sweden.

Main title:Differentieringen av det generella strandskyddet
Subtitle:attitydundersökning i Gagnefs kommun och Bergs kommun
Authors:Pershagen, Erica
Supervisor:Wollin Elhouar, Elisabeth and Lindén, Gunnar
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:strandskydd, landsbygdsutveckling, tragedy of the commons, common-pool resources, open access resource, sociala fällor, tillit, shoreline protection, rural development, tragedy of the commons, common-pool resources, open access resource, sociala fällor och tillit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Jul 2015 08:04
Metadata Last Modified:08 Jul 2015 08:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics