Home About Browse Search
Svenska


Mickels, Mathilda, 2015. So(l)cialt entreprenörskap på landsbygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att förstå drivkrafterna bakom socialt företagande på landsbygden. Detta syfte leder även in på andra begrepp så som kontext och värdeskapande vilka diskuteras i uppsatsen. Den empiriska undersökningen har gjorts med utgångspunkt i ett företag beläget i Östervåla, Heby kommun, där jag under drygt en arbetsvecka samlade in materialet, vilket fokuserar på att besvara syftet med uppsatsen. Det empiriska materialet tolkas sedan utifrån teorier och tidigare forskning kring entreprenörskap, kontext och värdeskapande. Analysens tyngdpunkter ligger på att försöka förstå hur entreprenörskap, kontext och värdeskapande samverkar.

,

This bachelor thesis in the subject of rural development aims to understand the driving forces behind social entrepreneurship in rural areas. This purpose is also leading in to other concepts such as context and value creation which are discussed in this paper . The empirical study has been done on the basis of a company located in Östervåla , Heby municipality , where I spent more than five working days and gathered material, which focuses on answering the purpose of the essay. The empirical data is then interpreted through theories and previous research on entrepreneurship , context and value creation. Analysis emphasis is on trying to understand how entrepreneurship , context and value creation are related.

Main title:So(l)cialt entreprenörskap på landsbygden
Authors:Mickels, Mathilda
Supervisor:Petterson, Katarina
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:socialt företagande, sociala entreprenörer, kontext, inbäddning, värdeskapande, social entrepreneurship, context, embeddedness, value creation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 14:23
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 14:23

Repository Staff Only: item control page