Home About Browse Search
Svenska


Arvidsson, Anna, 2015. Behöver vi en förändring? : olika perspektiv på hållbart jordbruk. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
348kB

Abstract

Debatten om ekologisk kontra konventionell odling har blossat upp allt mer, förespråkare från båda synsätt har sagt sitt genom slagfärdiga debattartiklar och diskussionen har sedan fortsatt vid middagsborden runt om i landet.
Denna kandidatuppsats i ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka drivkrafter som kan ligga bakom olika aktörers engagemang i jordbruksfrågor och hur de ser på vad som är en hållbar livsmedelsproduktion. Uppsatsen syftar även till att utforska hur informanterna framställer sig själva och andra aktörer i debatten som förts kring ekologisk kontra konventionell odling.
Vem bär enligt informanterna ansvaret för jordbrukets utveckling? Behövs en radikal omställning i hela livsmedelsproduktionen för att nå mer hållbarhet eller räcker det med att enbart göra små justeringar? Det empiriska materialet består till största del av fyra informanters syn på dessa och liknande frågor. Detta material har sedan analyserats med inspiration från Erving Goffmans teori om intryckskontroll och Ulrich Becks teori om risksamhället.

,

The debate considering ecological versus conventional farming has recently flared up. Propagators from both sides have heatedly argued for their cause in debate articles, causing the discussion to continue around the dining tables and living room couches of this country.
This bachelor thesis in rural development aims to explore which driving forces that motivate different stakeholders to engage in agricultural issues, as well as their view on what a sustainable food production looks like. The thesis also intends to investigate how different actors’ present both themselves and others in relation to the debate concerning ecological and conventional farming.
According to the informants, who is responsible for the development of agriculture in Sweden? Is a radical transformation needed to reach a more sustainable cultivation system or is it enough to only make small adjustments to the current dominating production system?
The empirical evidence consists mainly of the insights from four different stakeholders. This evidence has been analyzed with inspiration from Erving Goffman’s theory about impression management and Ulrich Beck’s theory about the risk society.

Main title:Behöver vi en förändring?
Subtitle:olika perspektiv på hållbart jordbruk
Authors:Arvidsson, Anna
Supervisor:Ek, Göran and Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:jordbruk, risksamhället, intryckskontroll, drivkrafter, debatt, ekologiskt, konventionellt, agriculture, the risk society, impression management, driving forces, debate, ecological, conventional
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4588
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4588
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 14:00
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 14:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics