Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Andreas, 2015. Beståndsstorlekens påverkan på andelen skador orsakade av vilt i poppelbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Under början av 1900-talet började forskning om hybridisering av olika poppelarter.
Forskning har skett i flera länder som Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och USA. En av de mest framstående korsningarna är klonen OP 42 (P. maximowiczii x P. trichocarpa), vilket också är den mest använda i Sverige. Det finns ungefär 78 miljoner hektar med poppel på i
världen, Sverige står för en liten del med drygt 2000 hektar. Poppeln är ett viltbegärligt trädslag vilket gör att den ofta måste hägnas vilket innebär en kostnad för skogsägaren. Idag finns det lite kunskap om poppel och viltbetning och rekommendationerna är att
planteringarna bör hägnas.
Syftet med arbetet är att undersöka om det finns samband mellan planteringarnas arealstorlek och andelen skadade plantor och undersöka om det finns samband mellan viltpopulationernas storlek och andelen skada i poppelplanteringarna. Resultaten kan vara till en hjälp för
skogsägare som vill plantera poppel men vill hålla andelen viltskador nere.
Resultatet från analyserna av fältinventeringen visar att planteringar på en större areal har en lägre andel skador från vilt än planteringar på små arealer. Med hjälp av avskjutningsstatistik kunde viltpopulationernas storlek jämföras och analyseras mot andelen skada, men det fanns
inga signifikanta skillnader. Det fanns signifikant mer skadade och fejade popplar i kantzonen jämfört med inne i beståndet.
Skogsägaren som vill plantera poppel bör tänka på flera faktorer för att lyckas med sin
poppelplantering. Skogsägaren bör ha en bra markberedning och avlägsnande av konkurrerande vegetation för att etableringen ska bli så bra som möjligt. För att minska
skadorna från vilda betesdjur på poppeln bör skogsägaren fundera på om planteringsarealen är tillräckligt stor, hur stora är viltpopulationerna, hur hårt är jaktrycket, mängden foder i landskapet och hur väl arronderad är planteringen. Trots alla förebyggande åtgärder kommer
det att finnas skador från vilda betesdjur men detta kommer förhoppningsviss vara i en mindre skala än utan åtgärderna.

,

In the beginning of 1900-century research about hybridization of different poplar species started. Research has been carried out in many different countries including Sweden, Denmark, Germany, Belgium and USA. One of the most successful hybridizations is the clone OP42 (P. maximowiczii x P. trichocarpa), which is the most common one in Sweden.
There are about 78 million hectares of poplar plantations but Sweden only contributes with about 2000 hectares. Ungulates favour the poplar and to protect the poplar plantations, fencing are often required which is costly for the forest owner. Today there is little knowledge
about poplar and browsing.
The aim of this thesis is to reveal if there is any connection between stand size of poplar’s plantation and the proportion of plants that is damage by ungulates. It’s also included to examine if there are any connections between the population size of the ungulates and the
proportion of damage to the poplar’s plantations. The report could later be used as guidance for forest owners who wants to grow poplar without fencing with as low damage from ungulates as possible.
The results presented from field studies points at plantations of a bigger size have a lower proportion of damage from ungulates than plantations of smaller size. With shooting statistics the populations of ungulates could be compared and analysed towards the proportion of damage, but no significant differences were to be found. Analyses found significant more amounts of damage and fraying to poplars in the edge zoon than within the stand.
Forest owners who wants to plant poplar should not only consider one factor if they want to succeed with their poplar plantation. To start with they should have a fine soil scarification and weed control to make sure the establishment is as good as possible. In order to decrease
amount of damage caused by ungulates the forest owner should consider whether the stand size is big enough, the population size of ungulates, amount of hunting, amount of alternative feeding for ungulates and how well the land consolidation is in the prospected plantation.
Even though every preventive measure is taken there will still be damages done by ungulates but hopefully they will be of an acceptable proportion that the stand is not adversely affected.

Main title:Beståndsstorlekens påverkan på andelen skador orsakade av vilt i poppelbestånd
Authors:Jönsson, Andreas
Supervisor:Böhlenius, Henrik and Felton, Annika
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:poppel, Populus, fejning, betning, vilda betesdjur, beståndsstorlek, kantzon, poplar, fraying, browsing, ungulates, stand size, edge zone
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4414
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2015 12:23
Metadata Last Modified:04 Jun 2015 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics