Home About Browse Search
Svenska


Abrahamson, Agnes, 2015. Galactose in dairy products. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Milk and milk consumption has been subject of discussion for a long time, and is still a hot topic. Recently, as study was published that observed a correlation between milk intake and increased risk of fractures and mortality. The authors proposed the milk’s content of D-galactose as the possible mechanism, since D-galactose is used indicated ageing in animal models. Therefore, this study aims to develop a method to determine the amount of galactose, glucose and lactose in milk and fermented milk and apply it on to dairy products on the Swedish market. Low-pasteurized milk, lac- tose free milk, UHT milk, yogurt, lactose free yogurt, Filmjölk, Onaka and A-fil were subjected to analysis, stored in different temperatures until their expiration date and sampled during this time period to analyse changes in carbohydrate content. A method for HPAE-PAD analysis, a method for quantification of carbohydrates, was developed using CarboPac SA10 column. The amount of galactose in milk is 7.12 mg/100 g. No changes in carbohydrate content could be observed, except for UHT milk stored at 30° C (12.22 mg/100 g) compared to 20° C (9.90 mg/100 g) and 4° C (9.39 mg/100 g) storage temperature. The amount of galactose in yogurt products are generally higher, compared to other types of fermented milks (1583.33 mg/100 g to 62.95 mg/100 g). The analysis method need further development regarding sample dilution.

,

Mjölk och konsumtion av mjölk och mejeriprodukter har länge diskuterats, och är ännu ett aktuellt ämne. Nyligen publicerades en studie där ett samband mellan mjölk- konsumtion och risk för frakturer och dödlighet observerats. Författarna föreslog mjölkens innehåll av D-galaktos att vara orsaken, då D-galaktos används för att in- ducera åldrande i djurstudier. Syftet med denna studie är att utveckla en metod att analysera mängden galaktos, glukos och laktos i mjölk och fermenterade mjölkpro- dukter som finns på den svenska marknaden. Lagpastöriserad mjölk, laktosfri mjölk, mjölk med lång hållbarhet, yoghurt, laktosfri yoghurt, Filmjölk, Onaka och A-fil lag- rades i olika temperaturer till sitt Bäst-föredatum och prover togs under tiden, för att se om mängden av de olika kolhydraterna ändrades under lagring. En metod för HPAE-PAD-analys utvecklades för att passa CarboPac SA10-kolonnen. Mängden galaktos i mjölk uppmättes till 7,12 mg/100 g. Ingen skillnad i kolhydratinnehållet kunde mätas under lagringen, förutom i mjölk med lång hållbarhet lagrad i 30° C (12,22 mg/100 g), jämfört med lagring i 4° C (9,39 mg/100 g) och 20° C (9,90 mg/100 g). Mängden galaktos i yoghurt är generellt högre, jämför med filprodukter (1 583,33 mg/100 g jämfört med 62,95 mg/100 g). Analysmetoden behöver fortsatt utveckling med avseende på spädning av prover.

Main title:Galactose in dairy products
Authors:Abrahamson, Agnes
Supervisor:Lundh, Åse and Hansson, Henrik
Examiner:Johansson, Monika
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:401
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:milk, galactose, glucose, lactose, HPAE-PAD, Swedish dairy products, mjölk, galaktos, glukos, laktos, svenska mejeriprodukter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4198
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4198
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:24 Mar 2015 12:58
Metadata Last Modified:24 Mar 2015 12:58

Repository Staff Only: item control page