Home About Browse Search
Svenska


Stenback, Hanne, 2015. Smaken av fjäll : en studie av samisk matproduktion för framtida utmaningar. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
859kB

Abstract

Genom regeringens satsning Matlandet Sverige har Sametinget fått medel för att satsa på den samiska maten. Satsningarna har bidragit till att placera den samiska maten på den
svenska matkartan, men en tydlig och gemensamt förankrad framtidsstrategi för den samiska maten har saknats. Denna examensuppsats för Agronomprogrammet med landsbygdsutveckling som inriktning ämnar skapa en bild av vad den samiska maten är för samerna, samt hur samerna i framtiden ska marknadsföra och profilera maten. Samer är
Europas enda ursprungsbefolkning och en stor del av deras identitet kretsar kring rennäringen och den traditionella kulturen kring renen. Exploateringar och det instrumentella
samhället hotar rennäringen och samernas traditionella leverne.
Sápmi är en gastronomisk region med stark terroir i maten, vilket betyder att maten bär på ursprung, historia, platsbundenhet och kultur. Egenskaper som gör maten eftertraktad bland utvalda grupper i samhället. Att hitta dessa grupper som inom sitt kulturella kapital får smak för den samiska maten och marknadsföra maten med de starka mervärden den bär på är de viktigaste kanalerna för att arbeta vidare med spridandet av samisk mat.

,

By the Swedish government initiative Matlandet Sverige got Sametinget funds to initiative the Sami food. The initiatives have put the Sami food on the Swedish foodmap, but a clear and common strategy for the future was missing. This essay intends to create a picture of what the Sami food is for Sami people, and how the Sami people in the future will promote and profile the food. Sami is the only indigenous people in Europe and the Reindeer herding
and traditional culture is an important part of their identity. Exploitations and the instrumental society are threatening the Reindeer herding and the Sami traditional living.
The Sami food is strongly pervade by tradition and culture, which makes the food a carrier of great added value. Sápmi is a gastronomic region with terroir in the Sami food, the food carries origin, history, place and culture, values that makes the food vulnerable for special groups in the society. To find these groups, that through their culture capital got taste for the Sami food and advertise the food through the strong added value that’s in it is the most
important canals for further work with the Sami food.

Main title:Smaken av fjäll
Subtitle:en studie av samisk matproduktion för framtida utmaningar
Authors:Stenback, Hanne
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Samer, samisk mat, smak, terroir, gastronomiska regioner, kulturellt kapital
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural sociology and social security
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2015 11:03
Metadata Last Modified:12 Mar 2015 11:03

Repository Staff Only: item control page