Home About Browse Search
Svenska


Svennersten, Ethel, 2015. Elefanter och människor på Afrikas kontinent : en studie om konflikten mellan arterna. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsen handlar om konflikten mellan människor och elefanter vilket är ett problem på alla de ställen i världen där människor och elefanter lever sida vid sida. Uppsatsen tar sin utgångspunkt från skogsreservatet Thuma Forest Reserv i Malawi där konflikten är ett faktum. Ett fältarbete utfördes under en tre veckors period i reservatet och dess närområde i syfte att studera förvaltarna av reservatet det vill säga Wildlife Action Group (WAG) och deras arbete med konflikthanteringen. Metoderna som användes i fältarbetet var deltagande observation och intervjuer. Uppsatsen är även baserad på litteratur studier vilket innebär att ämnet är beskrivet på en mer generell nivå. Konflik-ten mellan människor och elefanter uppstår när en interaktion mellan arterna sker med resultat att människors sociala, ekonomiska och kulturella liv påverkas negativt, eller att elefanters bevarande och livsmiljö hotas.
Människans lust efter elfenben har gjort att elefanter genom historiens gång varit hårt utsatt för jakt och där med blivit klassade som utrotningshotade på vissa ställen. Människan har skapat reservat och nationalparker där elefanter och andra djur kan få en frizon. Men gränsen mellan vildmark och kultiverat land är ett begrepp som inte existerar för vilda djur. Detta innebär att det i gränsområdena är vanligt att elefanter orsakar stor förödelse i människans landområden. Grödor äts upp och tram-pas ner, hus förstörs och i värsta fall kan även människor bli dödade. Denna situation är just vad byarna kring Thuma F.R. befinner sig i. WAG arbetar med att lindra konflikten genom att bland annat bygga stängsel kring reservatet, lära bybor att odla chili som hindrar elefanter från att äta deras grödor och lär även byborna att ta hand om bikupor vilket gör att elefanter håller sig undan. Men konflikten är svårlöst, fortfarande är Thumas elefanter utsatta för tjuvskytte och elefanterna förorsakar problem i byarna. Hur framtiden ser ut är svår att veta men om WAG lyckas bra med sitt arbete kommer elefantpopulationen i reservatet att öka och kanske till den max nivå av vad reserva-tet kan bära och då kommer organisationen stå inför nya utmaningar. I andra delar av Afrika där ett gott förvaltande har pågått under en längre tid finns det en problematik med för många elefanter. Vilket inte är en lätt gåta att lösa. Förflyttning, utgallring och preventivmedel är exempel på olika sätt att hålla populationen i schack. Men alla metoder har sina för och nackdelar.

Main title:Elefanter och människor på Afrikas kontinent
Subtitle:en studie om konflikten mellan arterna
Authors:Svennersten, Ethel
Supervisor:Håkansson, Thomas
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturreservat, elefanter, Malawi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural population
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2015 10:53
Metadata Last Modified:12 Mar 2015 10:53

Repository Staff Only: item control page