Home About Browse Search
Svenska


Queiroz, Marina, 2009. Urban agriculture/Agricultural urbanity : om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Syftet med arbetet är att studera UPA (urban and peri-urban agriculture), samt relaterade strategier för en alternativ livsmedelsproduktion. Arbetet strävar efter att samla kunskaper och koppla samman frågor kring dagens livsmedelssystem, hur våra städer är uppbyggda, och den alltjämt högaktuella klimatfrågan. Arbetet omfattar diskussioner kring stadsbyggande, transporter och mobilitet, avfallshantering, och en mer lokaliserad livsmedelsproduktion. Målet är att skapa ett kunskapsunderlag för framtida integrerad stadsplanering och gestaltning. De förslag och lösningar som förs fram är tänkta att passa i en svensk kontext.

Planering och stadsbyggnad berörs på många sätt av beroendet av fossil energi. Arbetet ifrågasätter ett planerande som inte uppmärksammar denna problematik, och menar att vi behöver förbereda samhället för konsekvenserna av minskad fossil energi och den globala uppvärmningen, vilket i planeringssammanhang innebär bl.a. att se över odlingsmöjligheterna lokalt. Odlingsbar mark i och i närhet utav städer bör tas i anspråk för att tillgodose både kortsiktiga och långsiktiga behov.

Arbetet uppmärksammar sambandet mellan stadsstrukturer och hur vi konsumerar mat. Häri framförs argument för hur satsningar på gång- och cykelframkomlighet och kollektivtrafik som sker parallellt med en ökad lokalisering av livsmedelsproduktionen, skapar bättre förståelse för de nya förutsättningar och behov som uppstår.

Mat har från historisk tid in i våra dagar varit kopplat till placering och utformning av mänskliga bosättningar, från det att städer uppstått i bördiga områden eller vid viktiga handels-platser, där livsmedel var en del av handeln. Även själva gatulivet i staden påverkas av maten, genom den kommers och aktivitet den ger upphov till. Med tanke på den centrala roll mat har och haft för staden och stadslivet, är den ett förbisett faktum i landskapsarkitekters och stadsplanerares utbildning och yrkesliv. Urban agrikultur är en unik markanvändningsform som erbjuder stadsplanerare en möjlighet att sätta igång sociala och ekonomiska processer som för utvecklingen mot ett hållbart samhälle framåt, på ett sätt som inkluderar människorna. Här ges exempel från olika delar av världen där stadsodling sker idag, samt exempel på storskalig omställning på samhällsnivå från modern historia.

Main title:Urban agriculture/Agricultural urbanity
Subtitle:om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion
Authors:Queiroz, Marina
Supervisor:Berg, Per G. and Eksvärd, Jan
Examiner:Åkerblom, Petter and Geber, Ulrika
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsodling, urban agrikultur, hållbar stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-404
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-404
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:OBS Exemplet på hållbar stadsbyggnad som nämns på sid 6-7 (Dongtan, Shanghai) har avbrutits och existerar inte längre.
Deposited On:15 Jan 2010 12:40
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 19:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics