Home About Browse Search
Svenska


Spaak, Sara, 2015. En önskan om ökad förståelse och dialog : sörmländska livsmedelsproducenters syn på offentlig upphandling av livsmedel. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

Arbetet syftar till att undersöka hur producenter i Södermanlands län förhåller sig till offentlig upphandling av livsmedel. Sex producenter, en representant för en ekonomisk förening och en kostsamordnare har intervjuats för att få en djupare förståelse för vad livsmedelsproducenter upplever vara de största hindren och möjligheterna för att lämna anbud i offentliga upphandlingar av livsmedel.
Resultaten visar att producenterna anser att många rådande förutsättningar som finns för att delta i offentlig upphandling av livsmedel är kopplade till och beroende av kommunens arbete. Det handlar till exempel om
upphandlingens utformning, huruvida det finns en omlastningscentral som underlättar vid leveranser och om det finns en engagerad kostsamordnare.
De hinder som producenterna upplever är bland annat den EU-lag som rör fri handel över gränserna, att de som upphandlar inte förstår livsmedelsproduktionens förutsättningar och svårigheten att spåra livsmedel
i förädlingskedjan. De möjligheter som producenterna och kostsamordnaren ser bottnar till stor del i kommunikation och dialog på olika nivåer och mellan olika aktörer.
Jag har även undersökt vilka sociala, ekonomiska och ekologiska värden en ökad andel närproducerade livsmedel i offentlig sektor bidrar med till samhället. Några funktioner som framkom i intervjuerna var värdet av att
visa hur mat är producerad, att produktionen skapar mervärden och att det skapar lokala arbetstillfällen.
Med utgångspunkt i analysen av producenternas resonemang har jag formulerat förslag till åtgärder för att uppnå en högre andel närproducerad mat i de offentliga köken. Åtgärdena handlar till stor del om att åstadkomma en ökad dialog mellan berörda aktörer där förståelsen för
varandras förutsättningar kan öka.

,

The purpose of this thesis is to examine how producers in the County of Södermanland relate to public procurement of food. To understand what opportunities and holdbacks they experience, six producers, one representative of a business association and one diet coordinator has been interviewed.
The results show that the producers find important current conditions in the work of the municipality. That includes the way that the procurement is formed, if there is a trans-shipment center that will make the deliveries easier and if there is a dedicated diet coordinator. Holdbacks that the
producers experience comes from EU laws of free trade, that the ones that are in charge of the procurement hasn’t got enough understanding of food production and that it is hard to trace food in the processing chain.
Opportunities that the producers and the diet coordinator experience are based on communication and dialogue on different levels and between different operators.
I have examined what social, economic and environmental values a higher degree of locally produced food can provide to the society. Some values that the producers found were to show how food is produced, that the production adds values to the food and that it gives local jobs.
After analyzing the interviews I have suggested a few measures to work with that can help to achieve a higher degree of locally produced food in the public kitchens. The measures are based on better communication between those who are or can be involved in the procurement, at many
different levels. Better communication can then create a better understanding of each other’s conditions.

Main title:En önskan om ökad förståelse och dialog
Subtitle:sörmländska livsmedelsproducenters syn på offentlig upphandling av livsmedel
Authors:Spaak, Sara
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:offentlig upphandling, närproducerad mat, Södermanlands län, intervjuer med producenter, mångfunktionalitet, public procurement, locally produced food, County of Södermanland, interviews with producers, multi functionality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2015 13:49
Metadata Last Modified:20 Feb 2015 13:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics