Home About Browse Search
Svenska


Edlund Tjernberg, Eva, 2014. Development of real-time RT-PCR for the detection of human sapovirus in foods. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Microbiology

[img]
Preview
PDF
366kB

Abstract

Food-poisoning is a major health problem and an estimated half a million Swedes are food-poisoned annually, with acute gastroenteritis as a consequence. One of the major causes of contaminated foods is related to food- and waterborne viruses. To be able to trace back the source of contaminant, the method of detecting viruses must be specific and sensitive. No standardized method for detecting foods for sapovirus exists today.
The aim of the work described in this bachelor thesis is to implement and opti-mize a real-time RT-PCR method for the detection of all genogroups of human sapovirus in foods. The optimization involves modifications of an already existing assay.
Three synthetic DNA templates, representing the different genogroups of human sapovirus, were amplified by real-time one-step RT-PCR. The modification of the RT-PCR assay involved testing TINA modified primers over a temperature gradient and primers used by Karolinska University Hospital. All genogroups of human sapovirus were detected, but there was no notable improvement using the TINA modified primers or the primers used by Karolinska University Hospital. The opti-mum temperature for the RT-PCR was determine to 60°C and was further used in the experiments.
A monoplex assay was set up to test the specificity of the multiplex RT-PCR.The monoplex assay revealed that only the primers and probe for DNA template repre-senting genogroup V was specific against its target.
Fecal samples from sapovirus positive patients, a gift from Karolinska University Hospital, were extracted and screened for genogroup V. All fecal samples were positive for sapovirus, whereof one sample was positive for genogroup V.
Three synthetic single-stranded DNA (ssDNA) templates were used as positive controls, representing the target sequences for the different genogroups of human sapoviruses. Problems with dilution series of these led to an investigation where different diluents were tested, as well as heating the samples. The troubleshooting of the DNA templates was not solved.
The real-time RT-PCR assay developed in this work did not have the same sensi-tivity as for Oka et al. (2006). The sensitivity of the assay must improve to be used for foods, and hopefully will this project serve as a pilot study for further investiga-tion and development of a RT-PCR assay for detection of human sapoviruses in foods.

,

Matförgiftningar är ett stort hälsoproblem och en halv miljon svenskar uppskattas råka ut för matförgiftningar årligen, med magsjuka som följd. En av de viktigaste orsakerna till kontaminerade livsmedel är relaterade till livsmedel- och vattenburna virus. För att kunna spåra smittan måste metoden för detektering av virus vara specifik och känslig. Det finns i dagsläget ingen standardmetod för detektering av sapovirus i livsmedel.
Syftet med kandidatarbetet som beskrivs i den här uppsatsen är att implementera och optimera en realtids RT-PCR metod för att samtidigt detektera alla genogrupper av humana sapovirus i livsmedel. Optimeringen innebär modifikationer av en redan existerande metod.
Tre syntetiska DNA templat vilka representerar de olika genogrupper av humana sapovirus amplifierades med ett-stegs realtids RT-PCR. Modifieringen av RT-PCR metoden inkluderade test av TINA modifierade primers under en temperaturgradi-ent, och primers vanligen använda av Karolinska Universitetssjukhuset. Alla geno-grupper kunde detekteras men igen märkbar förbättring observerades med TINA modifierade primers eller primers använda av Karolinska. Den optimala temperaturen för RT-PCR bestämdes till 60°C och användes vidare i experimenten.
En monoplex analys gjordes för att undersöka specificiteten hos multiplex ana-lysen. Monoplex analysen visade att endast primers och prob för DNA templat som representerar genogroup V var specifika mot sitt target.
Fecesprover från sapovirus positiva patienter, en gåva från Karolinska Universi-tetssjukhuset, extraherades och analyserades för genogrupp V. Alla fecesprover var positiva för sapovirus, varav ett prov var positivt för genogroup V.
Som positiv kontroll användes tre syntetiska enkelsträngade DNA templat, som representerar målsekvenserna för de olika genogrupper av humana sapovirus. Problem med spädningsserier av dessa ledde till en utredning där olika spädningsvätskor testades, liksom upphettning av dem. De problem som uppkom gällande DNA templaten kunde ej lösas.
Känsligheten för RT-PCRen måste förbättras för att kunna användas på livsme-del. Förhoppningsvis kommer detta projekt att tjäna som en pilotstudie för vidare undersökning och utveckling av en RT-PCR metod för detektion av humana sapovirus i livsmedel.

Main title:Development of real-time RT-PCR for the detection of human sapovirus in foods
Authors:Edlund Tjernberg, Eva
Supervisor:Muradrasoli, Shaman and Simonsson, Magnus and Eriksson, Ronnie
Examiner:Jonsson, Hans
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mikrobiologi
Volume/Sequential designation:2014:4
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology
Keywords:real-time RT-PCR, sapovirus, TaqMan MGB probe, food-poisoning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3932
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3932
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:23 Oct 2014 08:59
Metadata Last Modified:23 Oct 2014 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics