Home About Browse Search
Svenska


Arzoomant, Attal, 2014. Förekomst av kontaminanter i importerad fisk : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

A literature review of contaminants; cadmium, methylmercury, dioxins, and PCB, for eleven different fish species (Greenland halibut, gilt headed bream, sea bass, wolffish, hoki, ocean perch, angler, Nile perch, pangasius, red snapper and tilapia) that were selected in concurrence with the National Food Administration. The result can be used by the National Food Administration to gain further knowledge about the different fish species to be able to continue to give advice to varied risk category and the public. The gilt headed bream and sea bass were the only fishes whose values for mercury exceeded the limit of 0,5 mg/kg (EU Reg. 1881/2006). In the angler, Nile perch and pangasius the mean value of mercury didn’t exceed the limit, however in some individuals the mercury content did exceed what is allowed. Regarding Greenland halibut and red snapper insufficient data was found to draw any conclusions. For the ocean perch no data was found.

,

Detta arbete är en litteratursammanställning av kontaminanterna kadmium, metylkvicksilver, dioxiner och PCB, i elva olika fiskarter (blåkveite, guldsparid, havsabborre, havskatt, hoki, större kungsfisk, marulk, nilabborre, pangasius, röd snapper och tilapia) som har valts ut tillsammans med Livsmedelsverket. Resultatet kan användas av Livsmedelsverket för att få mer kunskap om fiskarterna för att i fortsättningen kunna ge råd till personer i olika riskgrupper och allmänheten. Den kontaminanten, vars förekomst i de undersökta fiskarterna var anmärkningsvärd är kvicksilver. Guldsparid och havsabborre var de enda fiskarterna som överskred gränsvärdet för kvicksilver 0,5 mg/kg (EU Reg. 1881/2006). I marulk, nilabborre och pangasius överskreds inte medelhalten av kontaminantens gränsvärde, men i vissa prover var halterna högre än tillåtet. Gällande blåkveite, röd snapper och större kungsfisk hittades det inte tillräckligt med underlag för att dra några slutsatser. De övriga kontaminanternas förekomst i dessa fiskarter hamnade under gränsvärdet (EU Reg. 1881/2006).

Main title:Förekomst av kontaminanter i importerad fisk
Subtitle:en litteraturstudie
Authors:Arzoomant, Attal
Supervisor:Pickova, Jana and Ankarberg, Emma
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:396
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:dioxin, PCB, kvicksilver, kadmium, odlad, vild
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3948
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3948
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2014 13:46
Metadata Last Modified:27 Oct 2014 13:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics