Home About Browse Search
Svenska


Persson, Hanna, 2014. Livsmedelsentusiasterna : en studie av fem gårdsföretag inom livsmedel. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
304kB

Abstract

Denna kandidatuppsats på 15 högskolepoäng är skriven inom ämnet landsbygdsutveckling. Uppsatsen diskuterar vad olika livsmedelsföretagare på landsbygden anser om att vara just detta. I uppsatsen vägs för- och nackdelar med etableringar på landsbygden och det tas även upp vilka formella förändringar som skulle underlätta för dem som bedriver verksamheter utanför staden.

Utifrån marknadsförings-teorier och rationalitets-teorier diskuterar jag material som jag samlat in genom intervjuer och observation hos olika verksamhetsägare som antingen har gårdsbutik, lantcafé eller restaurang. Jag diskuterar hur samarbeten och marknadsföring fungerar i företagen och jag tar även upp företagarnas syn på landskapsidyllen.
Uppsatsen bygger på vad fem olika verksamhetsägare anser om dessa frågor och inga konsumenter eller myndigheter har kontaktats i denna fältstudie.

Verksamhetsägarna var eniga om att deras företag bidrog till att de som inte är bosatta på landsbygden kommer ut i naturen. De öppnar upp för de människor som inte är bekanta med bygden att hitta en sysselsättning så som att fika eller handla i gårdsbutiker. Intresset för närproducerat och att man vill känna till hela kedjan för livsmedlet tros också vara en orsak till att allt fler och fler vill handla i deras butiker och restauranger.

,

This bachelor thesis of 15 credits is written in the subject of rural development. The essay discusses what different rural entrepreneurs involved in the food industry think about having their business in rural areas. In the paper, pros and cons of their establishment are discussed with the focus on the entrepreneurs’ perception of how to improve the conditions for running business outside the city area.

Based on marketing theories and rationality theories I discuss the material that I have collected from various business owners who either runs a farm shop, rustic café or restaurant. Using my theories, I discuss how collaboration and marketing function in the businesses, and I also discuss the entrepreneurs' approach to idyllic landscape.
The essay is based on what five different business owners think of these issues and no consumers or authorities have been contacted in this field study.

Business owners agreed that their companies contributed to those who do not reside in rural areas will be out in nature. They open up for people who are not familiar with the district to find an activity so as to have a coffee or shop at farm stores. Interest in locally grown and that it wants to know the whole chain of food is also believed to be one reason that more and more people want to shop in their stores and restaurants.

Main title:Livsmedelsentusiasterna
Subtitle:en studie av fem gårdsföretag inom livsmedel
Authors:Persson, Hanna
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:företag, livsmedel, landsbygd, samarbete, rationalitet, marknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3617
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3617
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2014 12:43
Metadata Last Modified:26 Aug 2014 12:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics