Home About Browse Search
Svenska


Bischof, Amanda, 2014. ”Sometimes men do the cooking” : en studie om att arbeta för jämställdhet bland småskaliga bönder i Rorya distriktet, Tanzania. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie är att beskriva hur en icke-statlig organisation i Tanzania arbetar med genusfrågor och hur dessa frågor på olika sätt påverkar organisationens medlemmar. Detta är en samhällsvetenskaplig studie med en kvalitativ ansats. I en fältstudie i Rorya distriktet, Tanzania, har sju fokusgrupper med småskaliga bönder intervjuats. Det empiriska materialet har kopplats till relevant litteratur om genus och jämställdhetsfrågor. Uppsatsen har lett till slutsatser som på flera sätt visar på en positiv trend i organisationens jämställdhetsarbete. Resultaten visar bland annat att organisationens utbildningar leder till omfördelning av arbetssysslor vilket gör det mer jämställt inom hushållet samt ett mer tidseffektiviserat jordbruk. Men trots en relativt positiv utveckling är det mycket arbete kvar för att möjliggöra lika möjligheter för både män och kvinnor i Rorya distriktet, Tanzania.

,

The purpose of this study is to describe how a non-governmental organization in Tanzania is working with gender issues and how these issues in different ways affect the organization's members. This is a social science study with a qualitative approach. In a field study in the Rorya district, Tanzania, seven focus groups with small-scale farmers have been interviewed. The empirical data has been linked to relevant literature on gender and equality issues. The paper resulted in conclusions that in many ways point to a positive trend in the organization's work on gender equality. The paper shows that the organization's education leads to redistribution of labor chores that also make a more equal household and a more streamlined farming. Nevertheless, much work remains to obtain equal opportunities for both men and women in the Rorya district, Tanzania.

Main title:”Sometimes men do the cooking”
Subtitle:en studie om att arbeta för jämställdhet bland småskaliga bönder i Rorya distriktet, Tanzania
Authors:Bischof, Amanda
Supervisor:Bergman Lodin, Johanna and Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rorya distriktet, jämställdhet, genusnormer, genuspraktiker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3599
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Language:Swedish
Deposited On:22 Aug 2014 12:24
Metadata Last Modified:22 Aug 2014 12:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics