Home About Browse Search
Svenska


Ericson, Joakim, 2014. Den halte, lytte, blinde och döve hästmänniskan : hästhantering och stallplanering för hästägaren eller medryttaren med en fysisk funktionsnedsättning, personens attityd till funktionsnedsättningen och bemötandet från omgivningen. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta arbete handlar om hur man praktiskt hanterar och sköter om hästar när personen i fråga har en fysisk funktionsnedsättning som innebär grava problem
med synen, hörseln, funktionen i armar och ben eller en kombination av dessa funktionsnedsättningar. Arbetet bygger i första hand på femton intervjuer med aktiva hästmänniskor som äger eller har erfarenhet av ansvaret för skötseln av
en eller flera hästar. Målet med arbetet är tredelat: att få fram kunskap som finns hos dessa personer och kunna presentera det på ett bra sätt för andra som inte är så insatta i ämnet, att göra andra nyfikna och förhoppningsvis skapa en större förståelse för personer med en fysisk funktionsnedsättning och ett stort intresse för hästar, samt att kunna visa möjligheterna det ger och vilken betydelse gemenskapen med hästarna har för dessa människor.
Hästar är något som många i Sverige håller på med och även om man har en funktionsnedsättning ska det inte vara ett hinder för att hålla på med hästar. Tillgänglighet är något som alla i samhället mår bra av. I detta arbete har frågeställningar runt det praktiska arbetet med hästens skötsel belysts. Frågor om intervjupersonernas praktiska erfarenheter av gödselhantering, hästens omvårdnad,
utfodring, veterinärbesök, hovslagarbesök, förflyttning, lastning och urlastning har ställts. Även frågor om hur man upplever sin egen situation gentemot sin omgivning och sin inställning till hästägandet, hur drömstallet ska se ut,
vilka krav man har på hästen och vilka risker som finns har tagits upp. Min utgångspunkt inför intervjuerna var att man som hästägare med en funktionsnedsättning är delaktig i alla moment som skall göras, inte lämnar över till någon
annan för att det är enklast så.

Den här kunskapen hoppas jag kan komma till nytta i framtiden och att syftet, att kunskapen sprids till myndigheter, organisationer och alla andra som har behov
av kunskapen i framtida drömmars förverkliganden av hästanläggningar uppfylls.

,

This work is about how to practically handle and take care of horses when the person has a physical disability that involves serious problems with sight, hearing, the function in limbs, or a combination of these disabilities. The work is based primarily on interviews with fifteen active horse people, who own or have experience with the management of horses. The work is based primarily on interviews with fifteen active horse people who own or have experience with the management of horses. The goal of the work is threefold:
The first is to obtain the knowledge held by these individuals and be able to present it in a good way for others, who are not so familiar with the subject. The
second is to create a greater understanding by non-disabled people of the issues and possibilities for disabled to maintain this hobby. The third is to point out the opportunities available and the importance this has for disabled horse grooms and their quality of life.

Many people in Sweden are enjoying horses and even if you have a disability, this should not be a barrier against keeping on grooming and riding horses. Accessibility
to horses is something positive for everyone. In this work, the issues around practical work with horses are highlighted. Questions have been asked about people’s practical experience within areas like manure handling, equine nursing, feeding, veterinary visits, farrier visits, moving horses by hand, loading/unloading for transportation and other handling. Questions have also been asked about how they view their own situation versus the surrounding community, their own view on horse ownership, requirements upon the stable and the horse, including risks. My starting point for the interviews was that horse owners with a disability should be involved in all activities within horse ownership; and not hand over some of them to someone else, because it would be easier that way.

This knowledge, I hope can be shared by public authorities, organisations and all others to whom this can be useful, when developing new or improving existing horse facilities and making it convenient for people with disabilities to share horse interest.

Main title:Den halte, lytte, blinde och döve hästmänniskan
Subtitle:hästhantering och stallplanering för hästägaren eller medryttaren med en fysisk funktionsnedsättning, personens attityd till funktionsnedsättningen och bemötandet från omgivningen
Authors:Ericson, Joakim
Supervisor:Ventorp, Michael
Examiner:Herlin, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:hästägare, hantering, arbetsmoment, redskap, fysisk funktionsnedsättning, blind, dövhet, attityder, bemötande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3203
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3203
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2014 09:15
Metadata Last Modified:14 Apr 2014 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics