Home About Browse Search
Svenska


Heed, Josefin, 2014. För sig själva tillsammans : en kritisk diskursanalys av Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vilket ansvar tillskrivs människor som bor på landsbygden att lösa de problem som finns där? Det är den frågeställning som står i fokus i denna kandidatuppsats i
landsbygdsutveckling. Syftet är att undersöka hur detta ansvar beskrivs och motiveras politiskt snarare än att studera frågan ur ett moraliskt perspektiv. För att besvara
frågeställningen görs en kritisk diskursanalys av texten Sveriges Landsbygdsprogram för 2007-2013. Analysen görs med fokus på hur programmet diskursivt skapar en politisk rationalitet för den förda politiken genom att undvika att sätta in den nuvarande situationen på landsbygden i ett ekonomiskt och politiskt historiskt perspektiv.

Detta gör det möjligt för programmet att hänvisa människor på landsbygden till specifika subjektspositioner där de ges ett visst handlingsutrymme att påverka sin situation. Den kritiska diskursanalysen görs med utgångspunkt i hur
grammatik och ordföljd säger något om vilken bild av verkligheten programmet utgår från och vilken verklighet det föreslår. Tyngdpunkten i diskussionen ligger på
såväl implikationerna av programmets sätt att uttala sig om landsbygden som på hur det kan ses som ett specifikt uttryck för ett mer omfattande diskursivt sammanhang.

,

Do people who live in rural areas have a certain responsibility to manage the problems that occur in the rural context? This is the focus of this bachelor thesis in rural development. The scope of the thesis is to study how the political view of people’s responsibility is acted out rather than to study the issue from a moral perspective.
The study is carried out through a critical discourse analysis of The Rural Development Programme for Sweden the period of 2007-2013. The aim of the analysis is to study how the programme discursively creates a political rationality for the policies by avoiding bringing the situation of today’s rural areas into a politicaleconomic
historic context. This gives the programme opportunity to allot people certain subject positionings where their agency to affect the situation is defined.

The critical discourse analysis is made with focus on how the grammatics and semantics of the text show what view of reality the programme is based on and which reality it suggests.

Focus is on the implications of the programmes way of speaking about the rural areas and also on how this way of speaking can be seen as a display of an extensive
discursive context.

Main title:För sig själva tillsammans
Subtitle:en kritisk diskursanalys av Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013
Authors:Heed, Josefin
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:diskursanalys, ansvar, landsbygdsprogrammet, governance, handlingsutrymme, politisk rationalitet, subjektsposition
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3028
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3028
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:11 Feb 2014 15:08
Metadata Last Modified:11 Feb 2014 15:08

Repository Staff Only: item control page