Home About Browse Search
Svenska


Valentin, Louise, 2012. Challenges and Opportunities in Swedish Apiculture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Bees are of importance for the global food security. In Europe 84% and in the World 35% of all the agricultural crops are dependent of animal pollination (Winfree et al., 2011:1). In agricultural production there is a huge lack of pollinators (Azien & Harden, 2009). A problem that is widely spread. In Sweden the problem becomes clear when looking at the statistics of the number of bee colonies during the last 20 years, where it has been a decline with 63 % (Statistiska Centralbyrån & Jordbruksverket, 2011). Pollination service is now considered as endangered (Klein et al., 2007). The aim of this study is to describe the perceived challenging factors concerning the beekeepers and the possible development of apiculture in Sweden. By using the Triple Bottom Line (TBL), stakeholder theory and cluster theory the aim of the study is reached. The TBL represents a starting point that recognizes social, environmental and economic values. To understand for whom these values are created a stakeholder theory model that describes the different roles of stakeholders is added. Cluster theory is then used to enable mapping and analysis of the identified stakeholders. As a contextual understanding a literature review with research about the global current situation of apiculture is presented. The literature review gives together with qualitative interviews a picture of the perceived challenges and opportunities of the Swedish apiculture. The value creation of the services and products of the apiculture differs between the stakeholders, which leads to conflicts in the sector. The opportunities of the Swedish apiculture lies in using the competitive climate to raise the value of the products and services provided by the beekeepers. This can be done with competition and colaborations, raised demand conditions, develop new collaboration partners and promoting education. If all these parameters is fulfilled a strong apicultural cluster can be formed, which would be favorable for the whole sector. A developed apiculture would be profitable for the whole nation, since it raises the yield and contribute to a more sustainable society hopefully in line with the planetary boundaries.

,

35 % av alla jordbruksgrödor är beroende av pollinering från djur och i Europa är siffran hela 84 % (Winfree et al. 2011:1). Den vanligaste pollinatören är honungsbiet Apis millifera vilken tack vare sina pollineringstjänster är av största vikt för den globala livsmedelsförsörjningen.
Dessvärre är det en enorm brist på pollinatörer inom jordbruksproduktionen (Azien & Harden, 2009). Sedan 20 år tillbaka har antalet bisamhällen minskat med 63 % i Sverige, en trend som även speglar världsläget (Statistiska Centralbyrån & Jordbruksverket, 2011). Pollineringstjänster anses därför som utrotningshotade (Klein et al., 2007). Syftet med denna studie är att beskriva de utmaningar som biodlarna upplever och den svenska biodlingens
utvecklingsmöjligheter. Genom Triple Bottom Line (TBL), intressentanalys och klusterteori uppnås syftet med studien. Med TBL som utgångspunkt blir sociala, miljömässiga och ekonomiska värden grunden för studien. För att förstå för vem dessa värden skapas används en deskriptiv intressent modell som belyser de olika roller intressenter kan läggs till. De identifierade intressenterna kartläggs och analyseras sedan med hjälp av klusterteori. För att ge en förståelse kring det globala problemet med minskat antal pollinatörer görs en
litteraturstudie. Litteraturstudien ger tillsammans med kvalitativa intervjuer en bild av de upplevda utmaningar och möjligheter son den svenska biodlingen står inför. Intressenterna i branschen har olika syn på värdet av de produkter och tjänster som tillhandahålls vilket leder
till konflikter. Möjligheterna för den svenska biodlingen ligger i att använda det konkurrensutsatta klimatet till att höja värdet på biodlarnas varor och tjänster. Detta kan göras med konkurrens och samarbete, höjda krav från kunder, utveckling av nya samarbetspartners och genom främjande av utbildning. Om alla dessa parametrar är uppfyllda kan ett starkt biodlingskluster skapas, vilket skulle vara gynnsamt för hela branschen. En utvecklad biodling skulle vara lönsamt för hela nationen, eftersom den höjer avkastningen inom jordbruket och bidar till ett mer hållbart samhälle.

Main title:Challenges and Opportunities in Swedish Apiculture
Authors:Valentin, Louise
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:366
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:apiculture, beekeeping, cluster theory, honey production, marketing, stakeholder theory, triple bottom line, pollination service
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2839
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Food science and technology
Language:English
Deposited On:16 Oct 2013 08:51
Metadata Last Modified:16 Oct 2013 08:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics