Home About Browse Search
Svenska


Boklund, Erik, 2013. Naturresursernas roll i konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo : en analys av primitiv ackumulation och ackumulation genom fråntagande. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
949kB

Abstract

I Demokratiska Republiken Kongo (DRC) lever 71% (2006) av landets befolkning under fattigdomsgränsen, trots att landet är kapabelt att producera 80% av världens diamanter och besitter stora reserver av mineralerna coltan, kassiterit och koppar. Förklaringen till detta är delvis att landet sedan 1996 plågats av en utdragen konflikt som än idag pågår i östra DRC. Milisgrupper har finansierat sina uppror mot regeringen i huvudstaden Kinshasa genom att illegalt exploatera östra DRC:s gruvområden samt genom direkt assistans från DRC:s grannländer Uganda och Rwanda.
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie där jag velat belysa vilken roll utvinningen av naturresuser haft i konflikten sedan 1996. Jag har avgränsat mig till östra DRC, dit konflikten och den illegala utvinningen begränsat sig till sedan 1999. Begrepp som varit centrala i uppsatsen är Marx primitiv ackumulation och David Harveys ackumulation genom fråntagande.

En av slutsatserna, att den illegala utvinningen av naturresuser framförallt fungerat som en ekonomisk källa för milisgrupper i regionen instämmer med Rwandas president Paul Kagame som sagt att ”konflikten finansierar sig själv”. Ytterligare slutsatser är att utländska företag agerar som ”motorn i konflikten” genom att köpa mineralerna från östra DRC, ignorerande av faktumet att milisgrupper utvunnit mineralerna olagligt.

,

In the Democratic Republic of Congo (DRC) 71% (2006) of the population lives below the poverty line despite the fact that the country is capable of producing 80% of the world's diamonds and possesses large reserves of minerals coltan, cassiterite and copper. The explanation for this is partly that the country since 1996 has been plagued by a protracted conflict that is still ongoing in eastern DRC. Militias have financed their rebellion against the government in Kinshasa by illegally exploiting eastern DRC's mining areas as well as through direct assistance from DRC's neighbors, Uganda and Rwanda.

The essay is based on a literature review in which I wanted to highlight the importance of the exploitation of natural resources in the conflict since 1996. I have limited myself to eastern DRC, where the conflict and the illegal exploitation been confined since 1999. Concepts that have been central in this essay are Marx primitive accumulation and David Harveys accumulation by dispossession.

One of the conclusions, that the illegal extraction of natural resources has primarily functioned as an economic source for militias in the region agrees with Rwandan President Paul Kagame that has said "the conflict is self-financing." Another conclusion is that foreign firms act as "the engine of the conflict" by purchasing minerals from eastern DRC, ignoring the fact that the minerals are looted illegally by militias.

Main title:Naturresursernas roll i konflikten i östra Demokratiska Republiken Kongo
Subtitle:en analys av primitiv ackumulation och ackumulation genom fråntagande
Authors:Boklund, Erik
Supervisor:Jansson, Oscar and Bartholdson, Örjan
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:DRC, conflict, natural resources, primitiv accumulation, politisk ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Rural population
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2013 09:24
Metadata Last Modified:29 Aug 2013 09:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics